Йоганн Фіхте: 260 років

Йоганн Фіхте: 260 років

All day
19.05.2022

«Учений за своїм призначенням є вчитель людського роду»,  — говорив  Йоганн Ґотліб Фіхте,  німецький філософ, представник німецької класичної філософії.

Народився майбутній філософ 19 травня 1762. З 1794 Працював професором Єнського університету. В 1799 був звинувачений у атеїзмі та звільнений з університету, після чого переїхав до Берліна і займався читанням публічних лекцій.

У своїх перших трактатах Фіхте першочергову увагу приділяє філософсько-моральним проблемам; основу своєї практичної філософії він вбачає у тому, що принципи моралі повинні спиратися на теоретичне обґрунтування, маючи зв'язок із чіткою науковою системою.

Також Фіхте розглядав сутність права і держави у руслі власної критичної філософської системи, стрижнем якої є суб'єктивний  ідеалізм, ригоризм і активізм; абсолютна свобода волі, існування Бога, безсмертя душі; творчо-етична діяльність абсолютного «Я» як найактивнішої субстанції, що втілює дух, волю, мораль і віру; індивідуального «Я», тотожного індивідуальній свідомості; раціоналізм тощо.

Фіхте вважав, що виховання має допомогти німцям усвідомити себе єдиною нацією, що освіта є насамперед способом оволодіння національною культурою та через неї – культурою загальнолюдською. Вчення "Я" Фіхте з погляду педагогіки особливо важливе своїм акцентом на незалежність та активність людської особистості.

Вчення Фіхте справило вагомий вплив на розвиток європейської правової та політичної думки XIX-XX ст. Фіхтеанство стало одним із найвпливовіших зовнішніх джерел українського романтичного мислення. У 1805 Фіхте був офіційно запрошений на кафедру філософії Харківського університету, але за його особистою рекомендацією до Харкова прибув правознавець і філософ Й.-Б. Шад. Праці Фіхте першим на території України почав видавати викладач однієї з харківських гімназій С. Єсікорський. Ідеї Фіхте використовували у своїй творчості М. Максимович, М. Шашкевич, П. Юркевич та багато інших філософів, правознавців, письменників.

 

View full calendar

This entry was posted in . Bookmark the permalink.