Дені Дідро: 310 років

Дені Дідро: 310 років

All day
05.10.2023

Сьогодні – 5 жовтня – виповнюється 310 років від дня народження французького філософа та енциклопедиста епохи Просвітництва Дені Дідро (Denis Diderot, 1713–1784).

Народився Дені Дідро 5 жовтня 1713 року в Лангре (Шампань, Франція). За бажанням сім’ї юний Дідро готувався до духовної кар’єри. У 1723-1728 роках він навчався в лангрському єзуїтському коледжі, в 1726 році став абатом. У 1732 році отримав магістерський ступінь на факультеті мистецтв Паризького університету і вирішив відмовитися від кар'єри священика та стати юристом. Почав вивчати юриспруденцію, але покинув навчання, оскільки зацікавився письменництвом. Також Дені Дідро був членом Французької академії мистецтв.

У 1747 році приймає запрошення стати редактором «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел». Книга перетворилася на огляд сучасного стану знань у Франції. У 1772 році перше видання «Енциклопедії» було завершено. Робота над енциклопедією у Дені Дідро зайняла 25 років. «Енциклопедія» склала 28 томів – 17 томів статей та 11 томів ілюстрацій. Крім Дідро, який написав близько шести тисяч статей про економіку, механіку, філософію, політику, релігію, до її створення були залучені філософи Жан Жак Руссо, Франсуа Марі Аруе Вольтер, Шарль Луї Монтеск’є, Поль Анрі Гольбах та інші.

Щодо філософських поглядів, то у перших своїх роботах Дені Дідро дотримувався деїзму. У творі «Лист про сліпих для повчання зрячим» (1749) перейшов на позиції атеїзму і матеріалізму. Телеологічному доказу буття Бога він протиставляв еволюціоністські погляди на природу. У 1749 році за вільнодумні твори Дідро був заарештований і ув’язнений в Венсеннський замок. Атеїстичний матеріалізм отримав подальшу розробку в його творах «Думки про тлумачення природи», «Розмова Д’Аламбера і Дідро», «Філософські принципи відносно матерії та руху»  та ін.

Дідро – автор п’єс «Побічний син або Випробування чесноти» і «Батько сімейства», повісті «Черниця», роману діалогу «Племінник Рамо», роману «Жак фаталіст і його господар». Більшість романів були опубліковані вже після смерті автора, оскільки в них простежувалося яскраво виражене неприйняття Дідро релігії і церкви, а також прихильність гуманістичним ідеалам. Одним з найвизначніших перекладачів Дідро українською мовою був Валер'ян Підмогильний.

Щодо педагогічних поглядів Дені Дідро, то виховання і освіту він розглядав як рівнодіючу силу між індивідуальним і соціальним, наголошуючи на значимості врахування у виховному процесі анатомо-фізіологічних особливостей дитини, а також соціальних умов, в яких відбувається становлення особистості. Свої думки про виховання та організацію освіти Дідро виклав у праці «Публічні школи» (1773 - 1774) та ін. На перший план у навчальних планах він висунув дисципліни природничо-наукового циклу. Дідро радив концентрувати навчання кожного навчального року на певному розділові шкільної програми. У своїх творах він також порушував проблему підбору і підготовки вчительських кадрів. На його думку, вчитель повинен глибоко знати науку, предмет якої викладає, бути ерудованим з інших наукових галузей, бути чесним, чуйним, любити дітей.

В останні роки життя Дені Дідро продовжував займатися літературними проєктами. Помер філософ 31 липня 1784 року.

View full calendar

This entry was posted in . Bookmark the permalink.