Вільгельм Лай: 160 років

Вільгельм Лай: 160 років

All day
30.07.2022

Вільгельм Август Лай — німецький педагог, теоретик експериментальної педагогіки.

Народився Вільгельм Лай 30 липня 1862 в містечку Бетцинген. Закінчив підготовчу школу в Генгенбаху, педагогічний коледж у Карлсруе. У 1886 став учителем у Фрайбурзі, а в 1892 — директором у Фрайбурзькій жіночій школі. З 1893 і до виходу на пенсію був учителем середньої школи в учительському коледжі у Карлсруе. Там він викладав природничі науки, а також сільське господарство. Одночасно займався літературою та науковою діяльністю.

Протягом усього життя Лай залишався викладачем семінарії, в якій в 1914 був призначений старшим викладачем, а в 1920 — професором. 1924 достроково вийшов на пенсію.

В педагогічній практиці Вільгельм Лай великого значення надавав організації дії. Він вважав, що будь-який пізнавальний акт являє собою тріаду: сприйняття, розумова переробка, зовнішнє вираження, що і є дією. Під дією він розумів будь-який вид самостійної творчої діяльності учня. Головна увага в школах Вільгельма Лая, які називалися «школами дії», приділялася такими видам занять, як моделювання, малювання, ліплення, догляд за рослинами і тваринами тощо.

В «Експериментальній дидактиці» (1903) виклав свої погляди на реформування тогочасної школи, де праця проголошувалася не навчальним предметом, а принципом викладання всіх навчальних дисциплін. Основу навчання становить тріада дій – сприйняття, розумове засвоєння сприйнятого і зовнішнє відображення вироблених уявлень. Основні праці: Експериментальна дидактика”, “Школа дії”, “Експериментальна педагогіка”.

View full calendar

This entry was posted in . Bookmark the permalink.