Володимир Скок: 90 років

Володимир Скок: 90 років

All day
04.06.2022

90 років від дня народження Володимира Скока (1932-2003), українського вченого-нейрофізіолога, академіка-засновника НАПН України

 

Володимир Іванович Скок народився 4 червня 1932 в м. Києві в сім’ї художників-ілюстраторів. Потяг до природничих наук у майбутнього вченого розпочався ще зі шкільних років, коли він відвідував біологічний гурток при Будинку піонерів та біологічну секцію Товариства науки та техніки школярів міста Києва (прообраз сучасної МАН), всі секції якого (хімічна, фізична, астрономічна, біологічна та філософська) працювали при кафедрах вузів Києва та деяких наукових інститутів АН УРСР.

У 1950 вступив на біологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, який закінчив з відзнакою 1955. Як одного із кращих студентів його було залишено працювати асистентом на кафедрі фізіології. Велике значення в професійному зростанні В. Скока відіграло стажування у Колумбійському університеті в Нью-Йорку в 1959 під керівництвом професора Гаррі Грундфеста, якого вчений вважав своїм учителем.

У 1962 розпочалася наукова робота В. Скока у відділі електрофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР. Паралельно з науково-дослідною роботою проходила науково-організаційна діяльність В. Скока в Академії наук Української РСР. Починаючи з 1970, вчений працював на посаді заступника академіка-секретаря Відділу біохімії, біофізики та фізіології АН УРСР, а з березня 1974 – академіка-секретаря відділення біохімії, фізіології та теоретичної медицини. Під керівництвом В. Скока впродовж 1969–2003 рр. було захищено 23 кандидатські та 2 докторські дисертації. Вчений залишив потужний науковий доробок в галузі нейрофізіології, головним чином фізіології синаптичної передачі. Проводив дослідження дії фармакологічних препаратів на нервову систему тварин і людини.

Наукова робота В. Скока була нерозривно пов’язана з педагогічною діяльністю. З 1959 в Київському університеті імені Тараса Шевченка він читав спецкурси лекцій з нервово-м’язової фізіології, загальної фізіології, фізіології вегетативної нервової системи. У співавторстві з українським біофізиком М. Шубою видав підручник «Нервово-м’язова фізіологія» (1986). Також академік В. Скок з 1991 по 1998 читав курс фізіології нервової системи в Міжнародному Соломоновому університеті.

Перебуваючи на посаді віце-президента Президії АН України В. Скок займався освітніми питаннями установ Академії наук та Міністерства освіти України з метою залучення до наукових досліджень молодих учених. Будучи віце-президентом АН України, В. Скок брав активну участь у створенні Академії педагогічних наук України, де він став академіком-засновником.

Помер Володимир Скок 20 грудня 2003, похований в Києві на Байковому цвинтарі.   

View full calendar

This entry was posted in . Bookmark the permalink.