Праці вчених-математиків у колекції стародруків Педагогічного музею України

У 2001 році колекцію стародруків Педагогічного музею України визнано науковим об’єктом, що становить національне надбання (Постанова Кабінету міністрів України №1709 від 19.12.2001 р.). Наразі науковий об’єкт «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477–1923 рр.) складається з 10 колекцій, у які входять понад 4 тис. одиниць зберігання.

Підручники з математики ХІХ – першої третини ХХ ст. та математичні періодичні видання поч. ХХ ст. зберігаються у чотирьох колекціях: «Видання гражданського друку XVIII – першої третини ХІХ ст.», «Розвиток наук у ХІХ – першій чверті ХХ ст.», «Журнали педагогічної та історико-культурної тематики 1834–1923 рр.» та «Педагогічна україніка 1842–1923 рр.».

До колекції видань гражданською друку входять книги, надруковані гражданським шрифтом до 1830 р. Окрасою цієї музейної колекції є праці вчених-математиків початку ХІХ століття: «Основания геометрии» С.О.Гур’єва (СПб, 1811), «Таблицы логарифмов, по изданию Каллета, содержащие логарифмы синусов и тангенсов, для каждой секунды первых пяти градусов, и для каждых десяти секунд всех градусов четверти круга» А.Ф. Павловського (Харків, 1820) та «Начальные основания чистой математики. Часть I, содержащая Начальные Основания Алгебры, извлеченные из основания сея науки знаменитого Эйлера и ныне вновь изданные от Главного Правления Училищ» М. І. Фусса (СПб, 1823).

Зазначені праці є  цінним джерелом для дослідження історії математики та методики її викладання. Так, у передмові до праці «Основания геометрии» Семен Омелянович Гур’єв (1766–1813) викладає свої методичні погляди: «Система елементарної геометрії може бути двоїстою: погодженою з основами чи погодженою з предметами. Звідки постає питання, яка з цих систем є кращою і кориснішою? Для вирішення його слід, мабуть, самих людей розділити на два види: здатних відкривати нові істини та здатних лише розуміти вже винайдені. Першим корисна система, погоджена з основами, а іншим – погоджена з предметами» [1]. Іншими словами, С. О. Гур’єв говорить про систему викладання геометрії, що відповідає індивідуальним схильностям і запитам самих учнів.

Видання «Таблицы логарифмов по изданию Каллета» здійснив викладач математики, професор і ректор Харківського університету Андрій Федорович Павловський (1788–1857). У передмові до книги А.Ф. Павловський пояснює, чому в ній відсутні деякі таблиці, наявні у паризькому виданні, зокрема, таблиці пропорційних чисел та логістичних логарифмів: «Таблиця пропорційних чисел чи продовження відомої таблички множення дуже мало полегшує викладки в числах, тому, за власним моїм досвідом, стільки ж треба часу для множення двох чисел звичайним способом, як і для пошуку добутку за цією таблицею, а тому я її і визнав зайвою» [2]. Видання було здійснено за фінансової підтримки Харківського університету.

Підручник «Начальные основания чистой математики. Ч. І.» російського математика швейцарського походження Миколи Івановича Фусса (1755–1826) містить основні поняття та операції алгебри і ґрунтується на роботі Леонарда Ейлера, чиїм учнем і помічником він був протягом 10 років, але перероблена і доповнена новими прикладами [3]. Зауважимо, що того часу спеціальних програм з математики ще не існувало. Зміст математичної освіти визначали здебільшого підручники. Тому за підручником М. І. Фусса можна робити висновки про характер і обсяг гімназійної математичної освіти першої чверті XIX ст.

Варто відзначити, що одним з провідних завдань Педагогічного музею України зі збереження та функціонування наукового об’єкту «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477–1923 рр.), що становить національне надбання, є створення електронних копій колекції з метою не лише довготривалого зберігання книг, але й надання широкого доступу відвідувачам до раритетних видань. Всі зазначені праці вчених-математиків оцифровано, і зацікавлений дослідник може попрацювати з ними у локальній комп’ютерній мережі музею.

Список літератури

1. Гурьев С. Е. Основания геометрии / Соч. Семена Гурьева. – СПб. : печ. при Имп. акад. наук,  1811. – XVI, 674 с.

2. Павловский А. Таблицы логарифмов, по изданию Каллета, содержащие логарифмы синусов и тангенсов, для каждой секунды первых пяти градусов, и для каждых десяти секунд всех градусов четверти круга / А. Павловский. – Харьков : Унив. тип., 1820. – 380 с., [337] с. табл.

3. Фусс Н. И.. Начальные основания чистой математики. Ч. 1, содержащая начальные основания алгебры, извлеченные из оснований сея науки знаменитого Эйлера / Н. И. Фусс.  – СПб. : тип. Департамента народного просвещения, 1823. – [4], 379 с.

Віктор Гайдей,

провідний науковий співробітник Педагогічного музею України,

кандидат фізико-математичних наук

Олександр Міхно,

директор Педагогічного музею України,

кандидат педагогічних наук

Стаття опублікована: Гайдей В. Праці вчених-математиків у колекції стародруків Педагогічного музею України / В. Гайдей, О. Міхно // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня. 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т. 4. Історія та методика математики. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — С. 64-65.