Підручники з математики у колекції «Педагогічна україніка 1842-1923 рр.» Педагогічного музею України

Колекція «Педагогічна україніка 1842-1923 рр.» є складовою наукового об’єкта «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477-1923 рр.), що становить національне надбання. Матеріали до колекції «Педагогічна україніка» відібрано відповідно до чотирьох критеріїв:

  • твори українською мовою, незалежно від місця видання;
  • твори друку всіма мовами, видані на території сучасної України;
  • твори про українську освіту і науку, видані в усьому світі всіма мовами;
  • твори педагогічної тематики, авторами яких є українці, українські установи, заклади, організації та об’єднання, видані в усьому світі всіма мовами.

На сьогодні колекція налічує понад 800 одиниць зберігання, серед яких близько 50 підручників з математики для середньої та вищої школи. Найстарішим з-поміж цих видань є підручник Фр. Мочніка «Аритметика для ІІ кляси гімназій» (перекл. з нім. О. Дейницького і Т. Іскрицького, Львів, 1873). Франц Мочнік (18141892) професор елементарної математики і купецької арифметики Львівської технічної академії (попередниці Львівської політехніки). Його підручники друкувалися німецькою, польською, чеською, словенською, хорватською, італійською мовами, багато разів передруковувались. У них чітко викладено програмний матеріал, вдало його розмішено. В колекції представлено ще одне видання Фр. Мочніка «Книжка рахункова для австрийских звичайних шкіл народних» (Відень, 1896).

Бібліографічною рідкістю є праця Петра Огоновського (1853–1917) «Учебник аритметики для низших кляс шкіл середних» (Львів, 1906). Підручник складається зі вступу та 9 розділів: «Дїланя числами цїлими і десяточними, неназваними і одноіменними», «Міри, ваги і монети», «Дїланя числами многоіменними», «Дїлимість чисел», «Наука о дробах звичайних», «Відношеня і пропорциї», «Правило трох», «Рахунок процентовий», «Рахунок провізийний». Кожен розділ має теоретичний матеріал та вправи. Цінність цього підручника вбачаємо не лише у тому, що він є одним із перших україномовних підручників арифметики, а й у тому, що зміст деяких задач підручника спрямовано на формування національної свідомості учнів. Наприклад: «Русь хрестилася в Дніпрі 988 по Р. Хр. Скілько літ минуло від того часу?», «Тарас Шевченко уродив ся 25 ст. ст. лютого 1814 р., а помер 26 ст. ст. лютого 1861 р. Як довго жив він?» тощо [3].

Цікавим з методичного погляду є підручник Олександра Комарова (псевдонім – О. Степовик, 1842–1918)  «Арихметичний, або щотний задачник» (Полтава, 1906), який складається з двох частин: «Задачі на десятки» та «Задачі на сотні». Так, перед розділом «Прості задачі на помноження та поділ» автор наголошує: «Як робитимуться ці задачі, хай діти розлічують на пальцях та палічках, а про частки цілого треба попереду вияснити навзір добрим прикладом та усякими зразками» [2, c. 8]. Також пропонується спочатку пояснити учням значення виділених навскоси слів, які зустрічаються в задачах (тиждень, півдесятка, третина тощо). У підручнику подано задачі на повторення (розділ «Задачі на все попереднє») та відповіді на задачі.

Раритетним є видання першого  україномовного підручника з геометрії «Геометрія для висших кляс гімназияльних», створеного у 1908 р. Омеляном Савицьким (1845–1921). Підручник складається з чотирьох частин: планіметрія, стереометрія, тригонометрія, геометрія аналітична. Однією з особливостей підручника О. Савицького є історичні довідки про Ейлера, Піфагора, Евкліда, Евдокса. Також зустрічаються завдання самостійно сформулювати, довести твердження, даються відповідні вказівки [1].

Особливістю колекції «Педагогічна україніка 1842–1923 рр.» є наявність рідкісних підручників з математики періоду Української революції 1917–1921 рр. та перших радянських підручників: «Арихметичний задачник задля початкової школи» О. Степовика (Харків, 1918), «Арифметичні правила для початкових шкіл» Я. Чепіги, (К., 1918), «Лічба й міра. Аритметика в зв’язку з початками геометрії. Для трудової школи або самонавчання» К. Лебединцева (К., 1921), «Задачник по наочній геометрії. Лабораторно-индуктивний метод викладання», О. Астряба (К., 1923), «Математика в трудовій школі» В. Воропая (К., 1923), «Задачник для початкового навчання в трудових школах» Я. Чепіги (К, 1923) та ін.

Проаналізувавши видання колекції, можна зробити висновок, що українські підручники з математики видавали в той період у Відні, Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Сумах, Харкові, Чернігові.

Безумовно, колекція «Педагогічна україніка (1842–1923 рр.)» є важливим інформаційним ресурсом для дослідників і фахівців у низці галузей: історія української математичної освіти та науки, дослідження життя і творчості окремих вітчизняних учених-математиків, історія становлення української математичної термінології, популяризація наук.

Список літератури

1. Савицький О. М. Геометрія для висших кляс гімназіяльних. – Львів: З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, 1908. – 250 с.

2. Комаров О. Ф. Арихметичний або щотний задачник / Зложив О. Степовик [псевд.]. – Полтава : Вид. Книгарні Г. І. Маркевича, 1906. – 178 с.

3. Огоновський П. М. Учебник аритметики для низших кляс шкіл середних:  На 1 и 2 клясу. Ч. 1. – 3-є виданє. – Львів: Накладом авт. Загальна друк., 1906. – 120 с.

Віктор Гайдей,

провідний науковий співробітник Педагогічного музею України,

кандидат фізико-математичних наук,

Тетяна Ситнік,

головний зберігач фондів Педагогічного музею України

Стаття опублікована: Гайдей В. Підручники з математики у колекції «Педагогічна україніка 1842-1923 рр.» Педагогічного музею України / В. Гайдей, Т. Ситнік // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня. 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т. 4. Історія та методика математики. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — С. 66-67.