Національне надбання

 

У 2001 році колекцію стародруків Педагогічного музею України визнано науковим об’єктом, що становить національне надбання (Постанова Кабінету Міністрів України №1709 від 19.12.2001 (1709-2001-п)

19 лютого 2009 р. Міністерством освіти і науки України видано свідоцтво № 81 про внесення «Колекції стародруків Педагогічного музею України» до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

Науковий об’єкт, що становить національне надбання – це унікальний об’єкт, що не піддається відтворенню, втрата або руйнування якого матиме негативні наслідки для розвитку науки та суспільства. Рішення комплексу проблем, пов’язаних зі збереженням та вивченням цього об’єкту – важливої  складової культурного й інформаційного потенціалу народу, – забезпечить доступність документального спадку минулого для теперішнього і майбутнього поколінь. Водночас, належне його функціонування дасть можливість науковцям України і світу ознайомитись із широким колом цінних для історії світової цивілізації джерел.

Основні завдання Педагогічного музею України зі збереження та функціонування наукового об’єкту, що становить національне надбання:

  • організація і збереження наукового об’єкту (повна інвентаризація рідкісного фонду, виділення книжкових пам’яток із загального фонду, їх упорядкування, забезпечення надійного збереження);
  • наукове вивчення складових об’єкту та формування окремих колекцій;
  • організація та ведення довідково-пошукового апарату (науково-бібліографічна обробка та введення в науковий обіг);
  • створення електронних копій колекції;
  • надання доступу відвідувачам до наукового об’єкту.

Науковий об’єкт «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (4053 одиниці зберігання, рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477-1923 рр.) складається  з 10 колекцій:

Spoiler Inside SelectShow
Spoiler Inside SelectShow
Spoiler Inside SelectShow

Spoiler Inside SelectShow
Spoiler Inside SelectShow
Spoiler Inside SelectShow
Spoiler Inside SelectShow
Spoiler Inside SelectShow
Spoiler Inside SelectShow
Spoiler Inside SelectShow

Безумовно, науковий об’єкт «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477-1923 рр.), що становить національне надбання, є унікальним історико-культурним явищем та безцінним джерелом наукових досліджень.