Натхненний працею

(до 100-річчя від дня народження Євгена Березняка (1914-2013)

До 100-річного ювілею відомого українського педагога Євгена Степановича Березняка Педагогічним музеєм України підготовлено пересувну виставку, яка експонувалась на засіданні круглого столу«Постать Є.С.Березняка в контексті інноваційного розвитку загальної середньої освіти України», що відбулося 24 лютого 2014 року в Інституті педагогіки НАПН України, а також відкрито виставку у експозиційні залі музею.

Бібліографія педагогічних праць Є. Березняка

(з фондів Педагогічного музею України):

 1. Березняк Є. С., Стіоса В. Г. Питання інспектування роботи школи і вчителя. — К.: Радянська школа, 1967. — 291 с. — (Б-ка директора школи).
 2. Березняк Є. С., Черпінський М. В. Керівництво роботою школи. — К.: Радянська шк., 1970. — 262 с. (Б-ка директора школи).
 3. Березняк Е. С. Руководство современной школой (Некоторые вопросы и проблемы). — К.: Радянська шк., 1977. — 168 с. — (Пед. б-ка).
 4. Березняк Е. С. Важнейшее звено управления школой. — К.: Радянська шк., 1981. — 151 с. — (Пед. б-ка).
 5. Березняк Е. С. Руководство современной школой. — М.: Просвещение, 1983. — 208 с. — (Б-ка директора школы).
 6. Матеріали Республіканської  науково-практичної конференції з питань виробничого навчання в школах Української РСР. Упорядк. Є. С. Березняк, О. Г. Сивець. За заг. ред. П. Л. Миргородського. — К.: Радянська шк., 1958. — 282 с.
 7. На допомогу працівникам шкіл та органів народної освіти. (Збірник положень, наказів та інструкцій про роботу школи). Упорядк. Є. С. Березняк. — К.: Радянська шк., 1961. — 304 с.
 8. Керівництво роботою шкіл. Упорядк. Є. С. Березняк, К. Ф. Присяжнюк, В. Г. Стіоса. За ред. П. А. Корнієнко. — К.: Радянська шк., 1963. —  168 с.
 9. Деякі питання школознавства. Упорядк. Л. М. Артамонова, І. С. Артюшенко, С. І. Дзядик, В. І. Степанюк. Ред. колегія: М. В. Черпінський М. В. (відп. ред.), Є. С. Берязняк, В. І. Чепелєв. — К.: Радянська шк., 1966. — 278 с. — (Б-ка директора школи).

10.Керівні матеріали про школу. (Довідник директора школи). Упорядк. Є. С. Березняк, Г. К. Гончаренко, О. Г. Сивець. — К.: Радянська шк., 1966. — 551 с. — (Б-ка директора школи).

11.З досвіду роботи шкільного інспектора. (Матеріали республіканської конференції інспекторів шкіл). Упорядк. Є. С. Березняк, М. П. Таран, М. В. Черпінський. — К.: Радянська шк., 1971. — 158 с.

12.Управление народным образованием в районе (городе): Пособие для работников рай(гор)оно. Под. ред. М. И. Кондакова и др. Рецензенти: Е. С. Березняк, М. А. Андреянов. — М.: Просвещиние, 192 с.

13.Березняк Е. С.Важное условие повышения качества обучения и воспитания / Е.С. Березняк. — К.: о-во «Знание» УССР, 1982. — 48 с.

14.Березняк Є. Талановитий педагог / Спогади про Сухомлинського. — К.: Радянська школа, 1990. — С. 80–83.

 

Статті Є. Березняка у фаховій педагогічній періодиці

(з фондів Педагогічного музею України):

 1. Березняк Е. Общественно полезный труд учащихся школ Украины // Народное образование. – 1957. – №4. – С. 20-25.
 2. Березняк Е. На переднем крае // Народное образование. – 1966. – №1. – С.10-14.
 3. Березняк Е. Письма «майору Вихорь» // Народное образование. – 1970. – №7. – С. 96-101.
 4. Березняк Е., Заволока С. Второгодничество можно преодолеть // Народное образование. – 1970. – №12. – С. 11-16.
 5. Березняк Е. Некоторые вопросы руководства школой // Народное образование. – 1974. – №1. – С. 77-81.
 6. Березняк Е. Школьный инспектор // Народное образование. – 1971. – №9. – С. 28-33.
 7. Березняк Е. Учитель и ученик // Народное образование. – 1975. – №1. – С. 30-35.
 8. Березняк Е. Совершенствование руководства школой и районо // Народное образование. – 1977. – №3. – С. 13-18.
 9. Березняк Е. Підсумки переходу на новий зміст освіти та завдання підвищення якості знань учнів // Рад. школа. – 1976. – №4. – С. 29-37.

10.Шморгун В. Руководителю современной школы // Народное образование. – 1978. – №7. – С. 91-92. (Рец. на книгу Березняка Е.).

11.Березняк Е. Воспитывать ответственное отношение к учению // Народное образование. – 1978. – №3. – С. 38-42.

12.Березняк Е. Посещение и анализ урока // Народное образование. – 1976. – №3 – С. 76-81.

13.Верниковский М. Подвиг учителя-патриота // Народное образование. – 1972. – №7. – С. 105-106.

14.Березняк Е. Об оценке работы школы и учителя // Народное образование. – 1968. – №6. – С. 10-14.

15.Березняк Є.С. Про перспективи розвитку сітки шкіл та їх організаційну структуру // Радянська школа. – 1962. – № 4. – С. 64-67.

16.Березняк Є. С. Директор школи і вчитель // Рідна школа. – 1994. – №10. – С. 70-72.

17.Березняк Є. Громадсько-демократичні структури в управлінні школою // Педагогіка і психологія. – 1995. – №2. – С. 164-170.

18.Березняк Є.  Бережімо світлу пам’ять // Початкова школа. – 1994. – №5. – С. 7

19.Березняк Є.С. Шляхи забезпечення переходу до здійснення середньої освіти в УРСР за 50 років : Тези ювілейної наукової сесії // Народна освіта і педагогічна наука в УРСР за 50 років. – К., 1967. – С. 152-154.

20.Копачов І.П. Рецензія на працю Березняк Е.С «Керівництво роботою школи» // Початкова школа. – 1971. – №5. – С. 93-95.

Завідувач Шевченківським відділом освіти м. Львова Є. Березняк з директорами львівських шкіл, 1939

Зустріч з групою підпільників м. Кракова, 1978

Зустріч у Міністерстві освіти з випускниками середніх шкіл, 1982

У День Перемоги, 1984

Є. Березняк з піонерами біля Тарасової могили в Каневі, 1968

Урок мужності. м. Загорськ (Сергіїв Посад), 1980

Є.С. Березняк, 1974

 

Презентація трьохтомника педагогічних праць Є. Березняка, Будинок учителя, м. Київ, квітень 2007

 
Міхно, О. (2014) Педагогічна спадщина Євгена Березняка: музейний аспектКруглий стіл «Постать Є.С. Березняка в контексті інноваційного розвитку загальної середньої освіти України», 24 лютого 2014 року, м. Київ, Україна. https://lib.iitta.gov.ua/715702/   
Підготував
Олександр Міхно,
директор музею,
кандидат педагогічних наук.