Проєкт «Ідемо за Сковородою»

Актуальність проєкту

3 грудня 2022 року виповнюється 300 років з дня народження Григорія Савича Сковороди – видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, музиканта, педагога. Враховуючи важливість постаті Григорія Сковороди, Верховна Рада України прийняла Постанову «Про відзначення 300 річчя з дня народження Григорія Сковороди (№973-ІХ)». Постановою передбачено проведення в закладах освіти науково-практичних  конференцій,  семінарів, круглих столів, присвячених творчій та культурно-громадській діяльності Григорія Сковороди.

Григорій Сковорода залишив нащадкам феноменальну духовно-педагогічну спадщину, яка не втрачає свого унікального пізнавального, етико-виховного, естетичного значення і тепер, у період творення нової української держави, нової освіти.

Реалізація проєкту сприятиме усвідомленню учасниками історичної величі постаті Григорія Сковороди, допоможе глибше пізнати контекст його творчої спадщини, сприятиме впровадженню морально-світоглядних принципів його педагогіки в освітній процес.

Мета проєкту: залучити педагогів, учнів, представників батьківської громадськості до активного вивчення, популяризації творчої спадщини Григорія Сковороди та його ідей; сприяти формуванню історичної пам’яті та ідентичності підростаючого покоління.

Завдання проєкту:

1) сприяти розвитку в учасників мотивації до вивчення історії української філософії, творчої спадщини Григорія Сковороди;

2) вивчити та розкрити найбільш важливі питання творчої спадщини Григорія Сковороди у контексті сучасних викликів українського суспільства;

3) поглибити знання учасників про уроки творчої спадщини Григорія Сковороди;

4) сприяти усвідомленню учасниками проєкту історичної величі постаті Григорія Сковороди;

5) розвинути в учасників навички історичного дослідження на прикладі історичних джерел різного виду (праці Григорія Сковороди, фотографії, листування, спогади, інтерв’ю, журнали та газети різного часу тощо);

6) зібрати інформацію про творчість Григорія Сковороди для використання на заняттях гуртків, у виховній діяльності, у роботі з батьками.

Очікувані результати:

 • учасники проєкту поглиблять знання про життя і творчість Григорія Сковороди, визначать актуальні для сьогодення, власного розвитку ідеї Григорія Сковороди;
 • навчаться давати власну оцінку важливості ідей Григорія Сковороди для власної особистості, опанують ефективними техніками переконання і презентації своїх аргументів;
 • учасники удосконалять навички пошуку інформації, її систематизації та презентації;
 • учасники проєкту налагодять контакти та співпрацю з організаціями, закладами, які носять ім’я Григорія Сковороди.

Учасники проєкту: учні, керівники гуртків, творчих об’єднань, методисти, батьківська громадськість Центру позашкільної роботи.

Термін виконання: листопад 2020 року – січень 2023 року.

                               Шляхи реалізації проєкту

І етап. Підготовчий

 • Мотиваційна діяльність: проведення заходів з метою зацікавлення учасників освітнього процесу майбутнім проєктом
 • Формування проєктної групи з-поміж учнів, педагогів, батьків, розподіл обов’язків між членами проєктної групи
 • Визначення необхідних для проєктування інформаційних, методичних та матеріально-технічних ресурсів
 • Окреслення провідних проєктних цілей, визначення шляхів реалізації проєкту
 • Розроблення проєкту
 • Розроблення критеріїв оцінювання ефективності проєкту 
 • Документальне оформлення проєкту
 • Поширення інформації про проєкт серед учасників освітнього процесу
 • Залучення фахівців для консультування та надання практичної допомоги щодо реалізації завдань проєкту

ІІ етап. Збір необхідної інформації та матеріалів

 • Визначення джерел інформації за темою проєкту (окремих напрямів збору матеріалів)
 • Формування творчих груп для пошуку інформації про творчість Г. С. Сковороди
 • Розподіл пошукових і творчих завдань між учасниками проєкту
 • Опрацювання різних джерел інформації
 • Пошуки контактів через інтернет із закладами освіти, які носять ім’я Григорія Сковороди
 • Узагальнення зібраного матеріалу, систематизація та аналіз отриманої інформації
 • Формування інформаційно-методичного фонду матеріалів про творчу спадщину Григорія Сковороди

ІІІ етап. Діяльність

 • Складання дорожньої карти реалізації проєкту
 • Розроблення методичного конструктора «Відзначення 300 річчя з дня народження Григорія Сковороди в закладах освіти»
 • Розроблення методичних рекомендацій «Вивчення творчої спадщини Григорія Сковороди: активності для педагогів, учнів, батьків»
 • Організація віртуальних подорожей шляхами Г. С. Сковороди
 • Організація екскурсійних поїздок, відвідування меморіальних музеїв імені Григорія Сковороди
 • Перегляд кінофільмів, відеофільмів, презентацій про Григорія Сковороду
 • Проведення конференцій, круглих столів, дискусій, конкурсів, квестів, виставок для педагогів, учнів, батьків
 • Презентація кращих практик впровадження педагогічних ідей Григорія Сковороди в освітній процес

IV етап. Презентація результатів діяльності

 • Систематизація та упорядкування отриманих у ході проєкту матеріалів 
 • Оприлюднення ходу проєкту на сайті Центру, у засобах масової інформації
 • Ознайомлення з результатами проєкту учнів, педагогів, батьків
 • Узагальнення отриманого досвіду, випуск методичного дайджесту про хід та результати проєкту
 • Презентація результатів проєкту для закладів загальної середньої освіти
 • Створення мультимедійних презентацій, демонстраційного стенда в інформаційно-методичному кабінеті

V етап. Оцінювання результатів проєкту

 • Обговорення ходу та результатів проєкту на педагогічній, науково-методичній, учнівській, батьківській радах
 • Проведення анкетування серед учнів, педагогів, батьківської громадськості про результати проєкту 
 • Узагальнення та систематизація результатів анкетування, опитування
 • Доведення результатів оцінювання до учасників проєкту 
 • Визначення можливостей подальшого розвитку проєктної діяльності
 • Підготовка електронного методичного посібника «Значення творчої спадщини Григорія Сковороди для сучасної освіти і педагогічної дії»

Контактна інформація

Координатори проєкту:       Єрмаков Іван Гнатович,      канд. історичних наук,

старший науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Ковганич Галина Григорівна, методист Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва

роб. тел.: 044-450-18-79

Марченко Катерина Сергіївна, завідувач відділу психолого-методичного забезпечення Центру позашкільної роботи

роб. тел.: 044-450-18-79

email:methodist_cprs@ukr.net

Безрук Катерина Олександрівна,методист Центру позашкільної роботи, молодший науковий співробітник, аспірантка Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

роб. тел.: 044-450-18-79

email:methodist_cprs@ukr.net