Дорожня карта реалізації проєкту «Ідемо за Сковородою»

№ з/п Назва заходу Відповідальні Термін виконання
1.      Формування складу проєктної групи, розроблення плану дій та розподіл обов’язків між членами групи Директор, голова науково-методичної ради листопад – грудень 2020
2.      Створення на сайті закладу сторінки «До 300-річчя з дня народження Г. С. Сковороди» Адміністратор сайту січень 2021
3.      Оформлення інформаційного стенду «Сковорода – 300» в інформаційно-методичному кабінеті Методисти січень 2021
4.      Обговорення питання «Організація науково-методичного супроводу реалізації проєкту» на засіданні науково-методичної ради Голова науково-методичної ради січень 2021
5.      Розроблення методичних рекомендацій «Вивчення творчої спадщині Григорія Сковороди: активності для педагогів, учнів, батьків» Методисти січень 2021
6.      Розроблення методичного конструктора «Відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди в закладі» Методисти січень 2021
7.     

Випуск інформаційно-методичних вісників:

— Концепція проєкту «Ідемо за Сковородою»

— Дорожня карта реалізації проєкту «Ідемо за Сковородою»

— Кейс проєкту «Ідемо за Сковородою»

— Віхи життя та творчості Г. С. Сковороди

— Творча спадщина Г. С. Сковороди

— Покажчик літератури про Г. С. Сковороду

Методисти січень – березень 2021
8.      Створення в інформаційно-методичному кабінеті полички «Читаємо Г. С. Сковороду» Методисти лютий 2021
9.     

Проведення виставок-презентацій, бібліографічних оглядів літератури про Г. С. Сковороду:

— Григорій Сковорода – видатна постать української історії

— Творча спадщина Г. С. Сковороди

— Дослідники життя і творчості Григорія Сковороди

Члени проєктної групи Впродовж року
10. 

Оформлення експозицій в інформаційно-методичному кабінеті, присвячених Г. С. Сковороді:

— Сковороди зоря у вічність промовля

— Життєві максими Григорія Сковороди

Члени проєктної групи Впродовж року
11. 

Проведення семінарів-практикумів для педагогічних працівників:

— Вивчення творчої спадщини Г. С. Сковороди: методичний інструментарій педагога

— Організація науково-дослідницької роботи учнів-членів МАН щодо дослідження життєвого шляху, творчої спадщини Г. С. Сковороди

— Організація участі батьків в реалізації проєкту

— Впровадження для учнів програми «Ave, Skovoroda! Ідемо за Сковородою!»

Методисти

 

 

Лютий-березень 2021

12.  Презентація концепції проєкту на засіданні педагогічної ради «Проєктно-дослідницька діяльність як складова розвитку творчого потенціалу педагогів та учнів» Методисти Січень 2021
13.  Проведення інформаційної кампанії «Долучайся до проєкту «Ідемо за Сковородою»» Члени проєктної групи Січень – лютий 2021
14. 

Формування творчих груп для вивчення творчої спадщини Г. С. Сковороди:

— Філософія Г. С. Сковороди

— Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди

— Поетичний доробок Г. С. Сковороди

— Григорій Сковорода – музикант, композитор, співак

— Григорій Сковорода в образотворчому мистецтві

— Просвітницькими дорогами Г. С. Сковороди

— Життєтворчі максими Г. С. Сковороди

— Проєкти з популяризації спадщини Григорія Сковороди

Члени проєктної групи Лютий 2021
15.  Формування інформаційно-методичного фонду матеріалів про творчу спадщину Г. С. Сковороди за результатами роботи творчих груп, розроблення мультимедійних презентацій Члени проєктної групи Впродовж року
16. 

Проведення науково-практичних конференцій, педагогічних читань, круглих столів:

Науково-практична конференція«Спадщина Григорія Сковороди як джерело ідей для сучасної освіти»

Науково-практична конференція «Життєтворчий потенціал спадщини Григорія Сковороди»

Педагогічні читання «Актуальність ідей Г. С. Сковороди для сучасної освіти»

Педагогічні читання «Особистість сучасного педагога крізь призму поглядів Г. С. Сковороди»

Круглий стіл «Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди в контексті вирішення сьогоднішніх проблем освіти»

Круглий стіл «Духовність особистості очима Григорія Сковороди»

Круглий стіл «Проєкт «Ідемо за Сковородою»: здобутки, досвід, перспективи»

Члени проєктної групи, методисти Впродовж 2021-2022 рр.
17. 

Проведення Сковородинівських студій для учнів:

— Наш Перворозум – Григорій Сковорода

— Пізнай себе, свій рід, свій нарід

— Діалог зі Сковородою про щастя

— Діалог зі Сковородою про смисл життя

Керівники творчих об’єднань, гуртків Протягом 2021-2022 рр.
18.  Проведення творчих пленерів юних художників Керівники гуртків Протягом 2021-2022 рр.
19.  Організація виставки дитячих малюнків до творів Г. С. Сковороди Керівники гуртків грудень 2021
20.  Проведення конкурсу «Я читаю Г. С. Сковороду» Керівники гуртків Листопад 2022
21.  Проведення конкурсів відеороликів, плакатів, буклетів, буктрейлерів про життєвий і творчий шлях Г. С. Сковороди Керівники гуртків Протягом 2021-2022 рр.
22.  Проведення флешмобу «Афоризм Г. С. Сковороди – мій дороговказ» Керівники гуртків Грудень 2021
23.  Проведення учнівської конференції «З Григорієм Сковородою крокуємо у майбутнє» Керівники гуртків Грудень 2021
24.  Проведення круглого столу для батьків учнів «Родинне виховання у спадщині Г. С. Сковороди» Методисти листопад 2021
25.  Організація екскурсій учнів, педагогів до музеїв Г. С. Сковороди Члени проєктної групи Протягом 2021-2022 рр.
26.  Налагодження зв’язків, організація співпраці з закладами освіти, які носять ім’я Г. С. Сковороди Члени проєктної групи 2021
27.  Створення аудіофайлів з музичними творами на вірші Г. С. Сковороди Керівники гуртків 2021
28.  Створення відеофайлів про життя і творчість Г. С. Сковороди Керівники гуртків 2021
29.  Організація висвітлення заходів, присвячених Г. С. Сковороді на сайті закладу, в засобах масової інформації Члени проєктної групи Протягом 2021-2022 рр.
30.  Вивчення й узагальнення досвіду роботи педагогів з питань «Використання педагогічних ідей Г. С. Сковороди в практиці освітян Центру позашкільної роботи» Члени проєктної групи, методисти 2022
31.  Систематизація та упорядкування отриманих в ході проєкту матеріалів, узагальнення отриманого досвіду Члени проєктної групи, методисти Листопад 2022
32. 

Проведення опитування педагогів «Особистість і спадщина Г. С. Сковороди крізь призму часу», випуск вісника «Педагогічний барометр»

 

Члени проєктної групи, методисти Листопад 2022
33. 

Проведення анкетування учнів «Чому вчить мене Г. С. Сковорода», випуск вісника «Учнівський барометр»

 

Керівники гуртків Листопад 2022
34.  Підготовка електронного методичного посібника «Значення творчої спадщини Г. С. Сковороди для сучасної освіти і педагогічної дії» Методисти Грудень 2022
35. 

Презентація посібника «Значення творчої спадщини Г. С. Сковороди для сучасної освіти і педагогічної дії»

 

Члени проєктної групи, методисти Грудень 2022
36.  Обговорення результатів проєкту на засіданнях науково-методичної, педагогічної рад Члени проєктної групи, методисти Січень 2023
37.  Визначення можливостей подальшого розвитку проєкту в закладі Члени проєктної групи, методисти Січень 2023