Відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди: методичний конструктор для організації роботи з батьками

Тематика батьківських конференцій

  • Родинне виховання в педагогічній спадщині Григорія Сковороди
  • Ідеї Григорія Сковороди і сучасні проблеми духовно-морального розвитку дітей та учнівської молоді
  • Сучасне бачення проблеми відповідального батьківства у творчості Г. С. Сковороди

Тематика круглих столів

  • Родинне виховання: яким його бачив Григорій Сковорода
  • Григорій Сковорода про значення батьків у вихованні дитини

Тематика дискусій, діалогів

  • Два головні обов’язки батьків: «благо народити й благо вчити»
  • Майбутнє дитини в руках батьків: «коли сім’я і корінь благі, тоді благі гілки і плоди»