Відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди: методичний конструктор для організації роботи з педагогами

Методичний конструктор –інструмент планування, який надає змогу з окремих елементів (ефективних форм, методів, засобів навчання, виховання й розвитку здобувачів освіти) конструювати свій план.

 1. Орієнтовна тематика науково-практичних конференцій
 • Григорій Сковорода видатна постать в історії України
 • Український Сократ – мандрівник за знаннями – Григорій Сковорода
 • Життя і творча спадщина Григорія Сковороди у світовому та слов’янському контексті
 • Творча спадщина Велета Духу і слова Григорія Сковороди
 • Філософська спадщина Григорія Сковороди і сучасність
 • Життя і творчість Сковороди на суспільному та культурному тлі
 • Діалог культур у творчій спадщині Григорія Сковороди і сучасність
 • Григорій Сковорода: діалог через століття
 • Григорій Сковорода та проблеми виховання особистості
 • Творча спадщина Григорія Сковороди – жива педагогіка для нащадків
 • Концепція людського щастя як мети і сутності буття у творчій спадщині Григорія Сковороди
 • Григорій Сковорода: педагогіка щастя і сучасність
 • Педагогіка серця Григорія Сковороди
 • Спадщина Григорія Сковороди: єдність минулого та теперішнього
 • Григорій Сковорода у діалозі із сучасністю
 • Педагогічна спадщина Г. Сковороди і сучасна освіта
 • Творча спадщина Григорія Сковороди у контексті сучасної педагогічної науки і практики
 • Творча спадщина Григорія Сковороди як джерело ідей для сучасної освіти
 • Педагогічні ідеї Григорія Сковороди: сучасні проблеми навчання, виховання, соціалізації учнів
 • Філософія педагогічної концепції виховання і навчання Григорія Сковороди
 • Духовно-моральні імперативи Григорія Сковороди і сучасність
 • Сталий розвиток у контексті проблем формування особистості та ідей Г. Сковороди
 1. Орієнтовна тематика педагогічних читань
 • Великі Українці. Феномен Григорія Сковороди
 • Г. С. Сковорода – фундатор української філософії
 • Філософія серця Григорія Сковороди і сучасність
 • Г. С. Сковорода – Особистість. Філософ. Педагог
 • Г. С. Сковорода і сучасність
 • Ім’я Григорія Сковороди – поза простором і часом
 • Гуманістичний вимір життя та творчості Григорія Сковороди
 • Педагогіка добротворення Г. С. Сковороди
 • Творча спадщина Григорія Сковороди і її прогностичний потенціал
 • Творча спадщина Г. С. Сковороди у сучасному вимірі
 • Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності
 • Філософія дитинства в педагогічній спадщині Г. Сковороди
 • Освітні принципи Г. Сковороди: історія і сучасність
 • Творче використання ідей Григорія Сковороди у вихованні дітей та молоді
 • Уроки епістолярної спадщини Г. С. Сковороди
 • Григорій Сковорода: творення людини
 • Виховання громадянина-патріота в педагогіці Г. С. Сковороди та сучасний
 • Педагогічні ідеї Григорія Сковороди у контексті
 • Самопізнання особистості у педагогічній спадщині Г. Сковороди
 • Родинна педагогіка в творах Г. С. Сковороди
 • Творча спадщина Г. С. Сковороди в музейній педагогіці

 

 1. Орієнтовна тематика круглих столів
 • Життя і творчість Григорія Сковороди – духовний орієнтир для сучасності
 • Актуальність філософії Григорія Сковороди
 • Філософія щастя в житті і творчості Григорія Сковороди
 • Григорій Сковорода – співець філософії щастя
 • Виховання щасливої особистості на ідеях Григорія Сковороди
 • Значення спадщини Григорія Сковороди для сучасної освіти та педагогічної дії
 • Педагогічна спадщина Григорія Сковороди як дороговказ для сучасної освіти
 • Сучасні аспекти впровадження спадщини Григорія Сковороди в практику роботи закладів освіти
 • Григорій Сковорода: творення людини
 • Морально-світоглядні принципи освітньої системи Григорія Сковороди
 • Григорій Сковорода про концептуальні засади виховної діяльності з учнями
 • Питання самопізнання, самовиховання в спадщині Григорія Сковороди
 • Виховання творчої особистості на засадах педагогічних ідей Григорія Сковороди
 • Морально-етичні погляди Григорія Сковороди та їх значення для виховання учнівської молоді
 • Моральна світоглядні педагогічні принципи Григорія Сковороди
 • Освітня діяльність і педагогічні погляди Григорія Сковороди
 • Педагогічні ідеї Григорія Сковороди і сучасність
 • Втілення педагогічних ідей Григорія Сковороди в освітній процес закладу освіти
 • Педагогічні істини Григорія Сковороди
 • Актуальні ідеї Григорія Сковороди в сучасному освітньому просторі
 • Роль творчої спадщини Григорія Сковороди у розбудові Нової української школи
 • Григорій Сковорода – учитель життєтворчості
 • Григорій Сковорода та його творчість у музиці, малярстві, скульптурі, кіно
 • Діалог культур у творчій спадщині Григорія Сковороди
 • Формування громадянської позиції особистості в спадщині Григорія Сковороди
 • Спадщина Григорія Сковороди – життєдайне джерело для молодого покоління
 • Актуальність ідей Григорія Сковороди для сучасного педагога
 • Духовно-моральний розвиток особистості: діалог із Г. Сковородою
 • Григорій Сковорода – джерело натхнення й творчості
 • Г. Сковорода в контексті доби: артефакти у бібліотеках, музеях, медіапросторі

 

 1. Орієнтовна тематика дискусій
 • Григорій Сковорода в українській історії: хто він?
 • Григорій Сковорода у вимірах педагогічної рефлексії
 • Григорій Сковорода – виклик суспільству споживання
 • Чому вивчення творчості Григорія Сковороди є актуальним для педагогів сьогодні?
 • Спадщина Григорія Сковороди: яким має бути педагог?
 • Спадщина Григорія Сковороди: яким має бути учень?
 • Актуальність педагогічних ідей Григорія Сковороди для поступу сучасного виховання
 • Як мотивувати учнів до самопізнання?
 • Мета виховання в сучасних закладах освіти – щоб людина була щасливою

 

 1. Орієнтовна тематика семінарів-практикумів,семінарів-тренінгів
 • Значення спадщини Григорія Сковороди для сучасної освіти і педагогічної дії
 • Сучасні виміри педагогічної спадщини Григорія Сковороди
 • Скарбниця педагогічних ідей Григорія Сковороди для розвитку закладів освіти
 • Постулати життя Григорія Сковороди
 • Освітянські дороговкази Григорія Сковороди
 • Творча реалізація ідей Г. Сковороди в сучасній педагогічній практиці
 • Творче використання ідей і доробку Г. Сковороди у виховній практиці закладів освіти
 • Використання педагогічних ідей Григорія Сковороди у вихованні сучасних дітей
 • Григорій Сковорода і сучасність: виховання громадянина-патріота
 • Використання творчої спадщини Григорія Сковороди у вихованні духовно-моральної особистості
 • Байки Г. С. Сковороди як засіб формування моральних цінностей підростаючого покоління
 • Філософія байок Г. Сковороди у формуванні світоглядних позицій підлітків
 • Григорій Сковорода про щастя людини
 • Григорій Сковорода: самопізнання як шлях до духовного зростання
 • Ідеї самоосвіти, самовиховання і самореалізації особистості в педагогічній спадщині Григорія Сковороди
 • Еколого-етичні погляди Григорія Сковороди
 • Григорій Сковорода як вихователь
 • Учитель у філософських рефлексіях Григорія Сковороди
 • Наш Першорозум: вивчення творчості Григорія Сковороди в закладах освіти
 • Організація методичної роботи з педагогічними працівниками в контексті проєкту «Ідемо за Сковородою»
 • Вивчення творчої спадщини Григорія Сковороди: набір інструментів для роботи із учнівською молоддю
 • Використання спадщини Григорія Сковороди в роботі з батьками
 • Організація проєктної діяльності учнів при вивченні та популяризації творчості Г. Сковороди
 • Впровадження в практику роботи керівників гуртків програми «Ave, Skovoroda. Йдемо за Сковородою»

 

 1. Орієнтовна тематика педагогічних проєктів
 • Григорій Сковорода як гасло часу
 • Постать Г. Сковороди і сьогодення
 • Григорій Сковорода крізь призму сучасності
 • Творча спадщина Григорія Сковороди у контексті сучасної доби
 • Творча спадщина Григорія Сковороди – джерело ідей для сучасних закладів освіти
 • Вивчаємо творчість Григорія Сковороди крізь призму сьогодення
 • Пізнаний і непізнаний Григорій Сковорода
 • Життя і творчість великого Сковороди
 • Епістолярна спадщина Г. Сковороди
 • Філософія серця у творчості Г. Сковороди
 • Народнопісенна творчість Григорія Сковороди
 • Життєдайне джерело спадщини Г. Сковороди
 • Життєтворчі дороговкази Григорія Сковороди
 • Життєтворчий золотослів Григорія Сковороди
 • Збірка цитат з творів Григорія Сковороди
 • Григорій Сковорода: віхи життя і творчості
 • Життєвими шляхами Григорія Сковороди
 • Пам’ятними місцями Григорія Сковороди
 • До джерел духовності Григорія Сковороди
 • Григорій Сковорода сьогодні і назавжди
 • Афоризми Григорія Сковороди очима покоління Z
 • Діяльність інформаційно-методичного кабінету закладу з популяризації спадщини Г. С. Сковороди
 • Григорій Сковорода: внесок у скарбницю вітчизняної культури
 • Життєві уроки Григорія Сковороди
 1. Орієнтовна тематика тематичних виставок
 • Григорій Сковорода: життєвий шлях і творча спадщина
 • Григорій Сковорода – видатна постать української історії
 • Григорій Сковорода – філософ-гуманіст
 • Григорій Сковорода – український філософ, поет, байкар
 • Григорій Сковорода та мистецтво
 • Постать Григорія Сковороди і сьогодення
 • Григорій Сковорода сьогодні і назавжди
 • Сковородинське слово живе!
 • Слово про Великого Українця
 • Слово Сковороди у віках не старіє
 • Педагогічна спадщина Григорія Сковороди в контексті розвитку сучасної освіти
 • Педагогічні істини Григорія Сковороди
 • Стежками Григорія Сковороди
 • Вінок шани Григорію Сковороді

 

 1. Орієнтовна тематика інформаційно-методичних вісників
 • Концепція проєкту «Ідемо за Сковородою»
 • Дорожня картка реалізації проєкту «Ідемо за Сковородою»
 • Вивчення творчої спадщини Григорія Сковороди: активності для педагогів, учнів, батьків
 • Відзначення 300-річчя з дня народження Г. С. Сковороди: методичний конструктор для організації роботи з педагогами
 • Відзначення 300-річчя з дня народження Г. С. Сковороди: конструктор для організації роботи з учнями
 • Відзначення 300-річчя з дня народження Г. С. Сковороди: конструктор для організації роботи з батьками
 • Велич постаті Григорія Сковороди: портфоліо висловів
 • Віхи життя та творчості Г. С. Сковороди
 • Творча спадщина Г. С. Сковороди
 • Бібліографічний список літератури до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди
 • Покажчик літератури про Г. С. Сковороду
 • Перелік художніх, документальних фільмів про Григорія Сковороду
 • Кейс проєкту «Ідемо за Сковородою»
 • Інформаційна кампанія «Долучайтеся до проєкту «Ідемо за Сковородою»: зміст, інструменти»
 • Сучасні науковці про актуальність творчості Григорія Сковороди
 • Григорій Сковорода в портретах
 • Григорій Сковорода як музикант
 • Мистецький доробок Г. Сковороди
 • Образ Г. Сковороди в літературі
 • Григорій Сковорода в кіномистецтві
 • Постать Г. Сковороди в українській нумізматиці

 

 1. Орієнтовна тематика для самоосвіти педагогів
 • Актуальність ідей Г. Сковороди в умовах сьогодення
 • Життєвий і творчий шлях Григорія Сковороди
 • Пам’ятні місця, пов’язані зі Сковородою
 • Григорій Сковорода – видатний філософ
 • Григорій Сковорода – український Сократ – мандрівник за знаннями
 • Літературно-художня спадщина Г. Сковороди
 • Байки Григорія Сковороди
 • Діалоги Сковороди
 • Провідні мотиви поезії Сковороди
 • Притчі Сковороди
 • Приказки та прислів’я у творах Сковороди
 • Сковорода й кобзарі та лірники
 • Сковорода й українська народна пісня
 • Сковорода та мистецтво
 • Сковорода й образотворче мистецтво, театр та кіно
 • Сковорода й музика
 • Епістолярна спадщина Григорія Сковороди
 • Філософія серця у творчості Григорія Сковороди
 • Педагогічні погляди та освітньо-педагогічна діяльність Г. Сковороди
 • Духовно-моральні засади афоризмів Г. Сковороди
 • Життєдайна сила афоризмів Г. Сковороди
 • Провідні ідеї духовно-морального розвитку Григорія Сковороди у контексті сучасної практики навчання і виховання
 • Гуманістична спрямованість педагогічних ідей Григорія Сковороди і формування сучасних ціннісних орієнтацій
 • Цінності особистісного розвитку дітей у педагогічній спадщині Григорія Сковороди
 • Проблеми спілкування та комунікацій учасників освітнього процесу у контексті педагогічних ідей Григорія Сковороди
 • Розвиток морально-етичних та гуманістичних цінностей в учнів за байками Григорія Сковороди
 • Байки Григорія Сковороди та їхнє використання у процесі виховання учнів засобами художнього слова
 • Етичні засади педагогічної спадщини Григорія Сковороди
 • Формування вмінь діалогічного спілкування учнівської молоді у контексті педагогічної спадщини Григорія Сковороди
 • Самопізнання особистості в педагогічній спадщині Григорія Сковороди
 • Ідеї музико-етичного виховання підростаючого покоління в педагогічній спадщині Григорія Сковороди
 • Роль мистецтва у педагогічній спадщині Григорія Сковороди
 • Аспекти краєзнавчої освіти у творчості Григорія Сковороди
 • Місце природи у вихованні дітей у педагогічній спадщині Григорія Сковороди
 • Григорій Сковорода про естетичне виховання засобами природи
 • Вплив педагогічних ідей Григорія Сковороди на формування професійних якостей педагога
 • Навчання упродовж життя в творчості Григорія Сковороди
 • Проблема відповідального батьківства у творчості Григорія Сковороди
 • Творче використання ідей Григорія Сковороди у сучасній виховній практиці
 • Софія Русова про значення виховних ідей Григорія Сковороди
 • Образ Григорія Сковороди в художній літературі
 • Постать Григорія Сковороди в образотворчому мистецтві
 • Григорій Сковорода в камені і бронзі
 • Григорій Сковорода в кіномистецтві