Виставка «Сіяч розумного, вічного»

Педагогический музей Украины

Виставка «Сіяч розумного, вічного», фото 1

17 травня 2011 року в Педагогічному музеї України відкрилася виставка «Сіяч розумного, вічного»,присвячену 110-й річниці від дня народження Миколи Миколайовича Миронова – українського педагога, методиста з початкового навчання, фахівця з проблем дитячих та юнацьких рухів.
М.Миронов народився  5 травня 1901 року в м. Києві в сім`ї залізничника, навчався в 1-й Київській гімназії. Був членом підпільного революційного гуртка учнівської молоді «КУК», створеного в 1915 році Всеволодом Довнар-Запольським.
Він був одним з організаторів соціалістичного союзу молоді в Києві. На початку 20-х років ХХ ст. очолив новостворене Центральне бюро комуністичного дитячого руху (ЦБКДР).
Зростання дитячого руху по всій Україні вимагало практичних посібників, методичної допомоги. За активної участі М.Миронова у 1923 році виходить перший номер журналу «Червоні квіти», а за кілька місяців – дитячий щомісячник російською мовою «Октябрьские всходы»
М.Миронов постійно публікував свої спогади про умови зародження піонерського руху в Україні, людей, які стояли біля джерел цього руху, охоче допомагав юним дослідникам історії дитячих та юнацьких рухів України.
М.Миронов до кінця життя залишився ідеологом, пропагандистом, істориком громадських дитячих рухів. Він був глибоко переконаний, що без активної участі в громадському житті, без дитячої організації неможливе повноцінне виховання дитини.
Після закінчення Харківського інституту народної освіти у 1927 році вступив до аспірантури Українського науково-дослідного  інституту педагогіки (УНДІП).
З травня 1931 року у вченому званні наукового співробітника його залишено в УНДІПі на посаді завідувача секції дитячої літератури. Науковець створює кілька навчальних посібників з читання для різних класів початкової школи, працює  над проблемами вдосконалення техніки читання в дітей молодшого шкільного віку.

Педагогический музей Украины

Виставка «Сіяч розумного, вічного», фото 2

Роботу над першою своєю читанкою М.Миронов розпочав ще в 1929 році у співавторстві з Яковом Чепігою. Під назвою “Робоча книжка з мови, літератури і суспільствознавства для III року українських шкіл» її видано в м.Харкові в 1930 році. Цей підручник у дещо переробленому вигляді перевидавався багато разів і використовувався в навчальному процесі аж до 1956 року. Читанка побудована за принципом тематичного зближення, тобто внутрішнього тематичного та ідейного зв`язку матеріалів: кожна наступна тема логічно пов`язана з попередньою. Підручник умовно складався з дванадцяти частин, що назвами й текстовим наповненням відтворювали радянську символіку та комуністичні свята. Лише три теми містили матеріали  дещо пов`язані з природою.

Педагогический музей Украины

Виставка «Сіяч розумного, вічного», фото 3

Методичний апарат читанок М.Миронова (запитання після текстів, завдання учням, поради для позакласного читання) спрямований на застосування в роботі з підручником різноманітних вправ, які активізують думку дитини і збагачують її лексику.
У 1934-1939 рр. М.Миронов  головний редактор видавництва «Дитяча література» у Харкові.
1939-1941 рр. — проректор з наукової роботи Харківського державного педагогічного інституту.
В роки Великої Вітчизняної війни  — доцент кафедри педагогіки Уральського та директор Старобільського педагогічних інститутів.
Після звільнення Києва М.Миронов обійняв посаду головного редактора державного педагогічного видавництва «Радянська школа».

Педагогический музей Украины

Виставка «Сіяч розумного, вічного», фото 4

З 1946 року М. Миронов – доцент кафедри педагогіки, а пізніше кафедри методики початкового навчання Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. Він написав посібник для вчителів початкової школи та учнів педагогічних училищ «Методика пояснювального читання» (1957), в якому розкрив значення пояснювального читання, його предмет і джерела методики, подав відомості з історії розвитку методики удосконалення навичок читання в початковій школі.

Навіть у пенсійному віці М.Миронов продовжував викладати, публікувався в педагогічній пресі. З 1980 до 1995 р. працював старшим науковим співробітником лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України, вивчав творчість відомого українського педагога  І. П. Соколянського, з яким його пов`язували довгі роки дружби та співробітництва. Після смерті Івана Панасовича М. Миронов багато років збирав архів педагога, планував видати зібрання його творів та підготував рукопис власного дослідження життєвого і творчого шляху відомого українського педагога.
М.Миронов прожив надзвичайно довге, цікаве і плідне життя. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, грамотою Міністерства освіти УРСР.

Педагогический музей Украины

Виставка «Сіяч розумного, вічного», фото 5

На урочистому відкритті виставки були присутні наукові співробітники лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, студенти та викладачі Інституту педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова, наукові співробітники Педагогічного музею України.

Підготував Валерій Харченко, старший науковий співробітник музею