Навчальні програми для гуртків

Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Освітянське музеєзнавство»

Для повноцінної діяльності керівника музею закладу освіти потрібна сучасна навчальна програма, яка включає не тільки загальні питання, а й регіональні особливості. Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Освітянське музеєзнавство» розрахована на дітей середнього та старшого шкільного віку. Гурток це творче об’єднання учнівської молоді, яка поглиблено цікавиться історією рідного краю та виявляє здібності до наукової […]

Навчальна програма гуртка «Юні екскурсоводи»

На сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»      у розділі «Позашкільна освіта. Навчальні програми. Туристсько-краєзнавчий напрям» пропонується для використання у роботі навчальна програма гуртка        «Юні екскурсоводи» (автори Дюдя Л.Ю., Костенко Н.М.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року, лист ІМЗО від 06.06.2018 № […]

Навчальна програма «Юні музеєзнавці»

На сайті Запорізького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді розміщено навчальну програму «Юні музеєзнавці» (початковий та основний рівень) – Укладач: Ким Гуленко

Про програми гуртків краєзнавчого профілю

На сайті Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді розміщено перелік навчальних програм з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. Керівникам шкільних музеїв у своїй діяльності можуть використати такі програми: «Історичне краєзнавство», «Географічне краєзнавство», «Літературне краєзнавство», «Археологічне краєзнавство», «Екологічне краєзнавство» (основний рівень, 1-3 роки навчання)

До уваги керівників гуртків, які працюють на базі шкільних музеїв!

Звертаємо Вашу увагу на лист Міністерства освіти і науки України №1/9-519 від 03.10.2016 року «Про використання у 2016/2017 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти», у якому регламентується процес використання Типових навчальних програм та право педагога адаптувати і удосконалювати навчальну програму за умови її затвердження місцевими органами влади.

Програма гуртка «Юні музеєзнавці» зі збірника «Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді»

Навчальна програма гуртка «Юні музеєзнавці» зі збірника «Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді» / За заг. ред. Ю.В. Штангея. – К.: ІЗМН, 1996. – 368 с. – Повний текст розміщено тут:

Навчальна програма гуртка «Юні музеєзнавці»

Навчальна програма гуртка «Юні музеєзнавці» зі збірника «Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді» / За заг. ред. Ю.В. Штангея. – К.: ІЗМН, 1996. – 368 с. – Повний текст розміщено тут:

Навчальні програми з освітянського музейництва

Юні екскурсоводи. (Кучмай Г. М.) // Програми для туристсько-краєзнавчих гуртків позашкільних закладів / Кол. укладачів; За ред. Д. Г. Омельченка. – К.: ІЗМН, 1996. – 124 с. Юні музеєзнавці. (Л. Є. Пронкіна). // Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді / За заг. ред. Ю. В. Штангея– К.: ІЗМН, 1996.– 368 с. Шкільний краєзнавчий музей. (Програми для педінститутів). (Обозний В., Бабкова С.). – К.: Інститут […]

Навчальна Програма гуртка «Юні музеєзнавці»

Програма надрукована: Гайда Л.А. Навчальна програма «Юні музеєзнавці». // Науково-методичний щоквартальний журнал «Педагогічний вісник». – 2007, №2. – С. 94-101.     Л.Гайда Навчальна Програма гуртка «Юні музеєзнавці»   Рекомендована до запровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільного виховання області (наказ управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10.10.2006 року № […]