Педагогічний музей України: шлях становлення і розвитку (XX — початок XXI ст.)

Володимир МАЛЮГА

директор Педагогічного музею України

Під впливом соціально-економічних, політичних, культурних змін в сучасному українському суспільстві відбувається трансформація освіт­ніх парадигм. Це спричинює зміни й у діяльності Педагогічного музею Ук­раїни, який покликаний не тільки збирати, зберігати, популяризувати, а й вивчати національну та світову історико-культурну спадщину.

Специфіка роботи Педагогічного музею Украї­ни дає підстави віднести його до музеїв галузевого профілю. Його діяльність з моменту заснування у 1902 р. в м. Києві і донині спрямовується на реп­резентацію і поширення досягнень педагогічної науки і практики відповідно до вимог і потреб роз­витку українського суспільства [9, с. 62]. Вивчення історії Педагогічного музею України зумовлює не­обхідність дослідження чинників, які приводили до змін у його завданнях, формах і стилі роботи.

Мета статті — визначити й охарактеризувати пе­ріоди історії розвитку Педагогічного музею України (з 1902 р. й до сьогоднішнього дня).

Детальніше — у додатку до статті.

Малюга В.П. (Одна Загрузка )