Літературні бесіди Миколи Пирогова як метод вивчення літератури (до 200-річчя від дня народження М.І. Пирогова)

Олександр МІХНО,

Педагогічний музей НАПН України,

м. Київ

УДК 37.016:821.161.2

Анотація. У статті висвітлено погляди М.І. Пирогова на проблеми методики навчання і виховання, а також їх практичну реалізацію шляхом запровадження літературних бесід у гімназіях Одеського та Київського навчальних округів.

Ключові слова: М.І. Пирогов, методика навчання, літературні бесіди.

Міхно О.П. (595 Загрузок )