Статті

 

Міхно О. Національне надбання у Педагогічному музеї України [Про науковий об’єкт «Колекція стародруків Педагогічного музею України», що становить національне надбання] / О. Міхно // Наука і суспільство. — 2015. – №1—2. — С. 2—10. 

Міхно О. П. Психолого-педагогічна характеристика особистості учня як передумова реалізації  індивідуального підходу у вітчизняній школі 1940—1980-х років: джерелознавчий аспект / О. П. Міхно // Історико-педагогічний альманах. — 2015. — № 1. — С. 56—64.

 07в_Педагогіка і психологія_2015_3_обкладинкаМіхно О. П. Психолого-педагогічна характеристика особистості учня як складова диференціації навчально-виховного процесу вітчизняної школи (40-80-ті рр. ХХ ст.) / О. П. Міхно // Педагогіка і психологія. — 2015. — №3. — С. 64—74.

Міхно О.Науковий об’єкт «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477—1923 рр.), що становить національне надбання : збереження, вивчення, популяризація / О. Міхно // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7—9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / редкол. Тюрменко І. І. та ін. — К. : «Талком», 2015. — С. 137—141.

 12а_Конференція жовтня 2015. ОбкладинкаМіхно О. П. Педагогічний портрет вихованця колегії Павла Галагана початку ХХ століття (за матеріалами кондуїтних списків) / О. П. Міхно // Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (22 жовтня 2015 р., м. Київ) / редкол.: О. В. Сухомлинська, Л. Л. Хоружа, В. В. Прошкін. — К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка. — С. 93—101. 

 13а_Титулка НАУСівков О. Колекція «Педагогічна україніка 1842-1923 рр.» у фондах Педагогічного музею України / О. Сівков // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7—9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / редкол. Тюрменко І. І. та ін. — К. : «Талком», 2015. — С. 153—157.

Колекція «Педагогічна україніка 1842-1923 рр.» у фондах Педагогічного музею України (389 Загрузок)
 14а_Конференція травня 2015. Обкладинка-1Сівков О., Гайдей В. Яків Чепіга як автор підручників з математики (за матеріалами фондів Педагогічного музею України) / О. Сівков, В. Гайдей // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука (14-15 травня). — К.: НТУУ «КПІ», 2015 — С. 246-248.
 15а_Конференція жовтня 2015. ОбкладинкаСівков О. Навчальна література в колекції «Педагогічна україніка, 1824-1923 рр.» Педагогічного музею України / О. Сівков // Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування. – К.: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 116-120.
Навчальна література в колекції «Педагогічна україніка, 1824-1923 рр.» Педагогічного музею України (Одна Загрузка)

 16а_Титулка НАУСтепанович К. Колекція «Журнали педагогічної та історико-культурної тематики 1834-1923 рр.» Педагогічного музею України / К. Степанович // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7—9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / редкол. Тюрменко І. І. та ін. — К. : «Талком», 2015. — С. 157—161.

Степанович К. Колекція «Журнали педагогічної та історико-культурної тематики 1834-1923 рр.» Педагогічного музею України (319 Загрузок)

 17а_Титулка ЛавраСтепанович К. М. Інтерактивні методи та прийоми у Педагогічному музеї України/ К. М. Степанович // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи:матеріали третьої науково-практичної конференції. – К., 2015. – С.41-43.

Інтерактивні методи та прийоми у Педагогічному музеї України (473 Загрузки)

18а_Титулка НАУСитнік Т. Національне надбання у Педагогічному музеї України як джерело наукових досліджень / Т. Ситнік // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7—9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / редкол. Тюрменко І. І. та ін. — К. : «Талком», 2015. — С. 149—153.

Національне надбання у Педагогічному музеї України як джерело наукових досліджень (336 Загрузок)

19а_Титул Математика в технічному ун-тіСівков О., Гайдей В. Григорій Костюк як педагог-математик (за матеріалами фондів Педагогічного музею України) /О. Сівков, В. Гайдей// Математика в сучасному технічному університеті (25-26 грудня 2014). – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 287-289.

Григорій Костюк як педагог-математик (за матеріалами фондів Педагогічного музею України) (336 Загрузок)

Міхно О. Еволюція поглядів В. Сухомлинського щодо психолого-педагогічної характеристики учня // Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Серія : Пед. науки. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123. – Т. І. – С. 234–239.

Міхно О. Еволюція поглядів В. Сухомлинського щодо психолого-педагогічної характеристики учня (Одна Загрузка)
Міхно О. П. Психологічний семінар В. Сухомлинського та його роль у вивченні особистості учня // Наук. вісник Миколаївського держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. – Вип. 1.46 (108). – (Сер. «Пед. науки»). – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – С. 89-97. Міхно О. П. Психологічний семінар В. Сухомлинського та його роль у вивченні особистості учня (328 Загрузок)
Міхно О. П. Протоколи психологічного семінару Павлиської школи як джерело дослідження поглядів Василя Сухомлинського на проблему виховання культури потребу учня // Педагогічний альманах : зб. наук. праць. — Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. — Вип. 26. — С. 283—290.
Міхно О. П. Протоколи психологічного семінару Павлиської школи як джерело дослідження поглядів Василя Сухомлинського на проблему виховання культури потреб учня (275 Загрузок)

 04а_Збірник матеріалів_читання В. Сухомлинського_Луцьк_2016Міхно О. Спадщина Василя Сухомлинського у виставковій діяльності Педагогічного музею України / О. Міхно // Збірник матеріалів ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. і ХХІІІ Всеукр. пед. читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Щоб у серці жила Батьківщина» (м. Луцьк, 15—16 вересня 2016 р.) / Упор. О. Сухомлинська, П. Олешко. — Луцьк : Надстир’я, 2016. — С. 194—198.

Міхно О. Спадщина Василя Сухомлинського у виставковій діяльності Педагогічного музею України (310 Загрузок)
05а_Освітологічний дискурсМіхно О. П. Праця П. Лесгафта «Шкільні типи» як зразок характеристик учнів кінця XIX – початку XX ст. // Освітологічний дискурс. — 2016. — № 2. — С. 1—13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2016_2_3. Міхно О. П. Праця П. Лесгафта "Шкільні типи" як зразок характеристик учнів кінця XIX – початку XX ст. (274 Загрузки)
06аРідна школа_2016_7_Міхно О. Типологія школярів Петра Лесгафта та її рецепція українськими вченими // Рідна школа. — 2016. — №7. — С. 61—68. Міхно О. Типологія школярів Петра Лесгафта та її рецепція українськими вченими (266 Загрузок)
 07а_Педагогіка і психологія_2016_3Міхно О. П. Програма вивчення учня та складання його характеристики у творчій спадщині Олександра Віреніуса (1832—1910) // Педагогіка і психологія. — 2016. — № 3. — С. 62—70. Міхно О. П. Програма вивчення учня та складання його характеристики у творчій спадщині Олександра Віреніуса (1832—1910) (Одна Загрузка)

08а_Матеріали конференції_Коломия 2016Міхно О. Реалізації місії Педагогічного музею України у видавничій діяльності / О. Міхно // Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки та перспективи. Матеріали Міжнародної наук. конф. з нагоди 90-річчя заснування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (м. Коломия, 6—8 жовтня 2016 р.) / Наук. ред. Я. Ткачук, А. Королько. — Коломия : Вік, 2016. — С. 340—344.

Міхно О. Реалізації місії Педагогічного музею України у видавничій діяльності (252 Загрузки)
  Бондаренко В. В. Василь Сухомлинський: світовий вимір (виставка у Педагогічному музеї України) / В. Бондаренко // Рідна школа. — № 11 – 12.- К., 2016. – С. 45 – 47.
  Бондаренко В. В. Часопис «Университетские известия» (Київ, 1861 – 1919) у фондах Педагогічного музею України/ В. Бондаренко // Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи : зб. тез науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 15-16.
  Бондаренко В. В. Виставка «Василь Сухомлинський – дитячий письменник»: структура, принципи створення, особливості функціонування / В. Бондаренко / Зб. матеріал. ІХ Міжнар. наук.-практ. конференції  та ХХІІІ Всеукр. Пед. читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Щоб у серці жила Батьківщина» / упорядк. О. В. Сухомлинської, П. О. Олешка. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – С. 23-26.
  Бондаренко В. В. Виставкова діяльність музею як засіб популяризації спадщини видатних педагогів / В. Бондаренко // Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі [До 25-річчя відновлення державної незалежності України] : зб. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20-21 травня 2016 р., Київ —  Переяслав-Хмельницький. – К., Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 86 – 90.
 

Михно А. П. «Характеристики девочек» К. В. Ельницкого как первый опыт целостной педагогической характеристики учащихся / А. П. Михно // Модернизационные процессы в российском и зарубежном образовании XVIII — нач. XXI века : сб. науч. тр. Всеросс. науч.-практ. конф. — XXX сессии Науч. сов. по проблемам ист. обр. и пед. науки РАО / Под ред. М.В. Богуславского. — СПб : СПб АППО, 2014. — С. 186—191.

Михно А. П. «Характеристики девочек» К. В. Ельницкого как первый опыт целостной педагогической характеристики учащихся (453 Загрузки)
 

Міхно О. Життя, віддане дітям (роздуми-екскурсія виставкою у Педагогічному музеї України, присвяченою В. Сухомлинському) [Про виставку «Василь Сухомлинський захищає дисертацію» ] / О. Міхно / Наука і суспільство. — 2014. — №11—12. — С. 37—41.

Міхно О. Життя, віддане дітям (роздуми-екскурсія виставкою у Педагогічному музеї України, присвяченою В. Сухомлинському) (330 Загрузок)
 

Міхно О. П. Вивчення педагогом особистості дитини як наукова проблема у спадщині Костянтина Ушинського / О. П. Міхно // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського : зб. наук. праць / гол. ред. А. М. Богуш. — Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2013. — С. 153-160.

Міхно О. П. Вивчення педагогом особистості дитини як наукова проблема у спадщині Костянтина Ушинського (330 Загрузок)
 

Міхно О. Діяльність Миколи Пирогова на посаді попечителя Київського навчального округу (до 200-річчя від дня народження) / О. Міхно // Шлях освіти. — 2010. — № 4. — С. 32—37.

Міхно О. Діяльність Миколи Пирогова на посаді попечителя Київського навчального округу (до 200-річчя від дня народження) (378 Загрузок)
 

Міхно О. П. Михайло Кравчук як організатор української освіти / О. П. Міхно // Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті», 19-20 квітня 2013 р., Київ : Матеріали конф. — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 384—386.

Міхно О. П. Михайло Кравчук як організатор української освіти (298 Загрузок)
 

Міхно О. Метод і творчість Олександра Мазуркевича (до 100-річчя від дня народження видатного українського педагога, першого академіка з методики викладання літератури) / О. Міхно, З. Шевченко // Українська мова і література в школі. — 2013. — №7. — С. 62—64.

Міхно О. Метод і творчість Олександра Мазуркевича (до 100-річчя від дня народження видатного українського педагога, першого академіка з методики викладання літератури) (297 Загрузок)
 

Міхно О. П. Перші кроки наукового обґрунтування педагогічної характеристики учнів загальноосвітньої школи (1940—1960-ті рр.) / О. П. Міхно / І Международная науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы современной психологии. социологии и педагогики», 5—7 декабря 2013 г., Донецк : Материалы конф. / Аспект : научн. журнал. — № 23. — Т. 1. — Донецк : ООО «Цифровая типография», 2013. — С. 3—16.

Міхно О. П. Перші кроки наукового обґрунтування педагогічної характеристики учнів загальноосвітньої школи (1940—1960-ті рр.) (299 Загрузок)
 

Міхно О.П. Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях С. Русової в журналі «Світло» (1910—1914 рр.) / О. Міхно // Шлях освіти. — 2011. — № 2. — С. 41—44.

Міхно О.П. Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях С. Русової в журналі «Світло» (1910—1914 рр.) (429 Загрузок)
 

Міхно О. П. Психолого-педагогічні аспекти виховної системи Антона Макаренка / О. П. Міхно // Професійно-технічна освіта : науково-методичний журнал. — 2013. — № 2. — С. 8—12

Міхно О. П. Психолого-педагогічні аспекти виховної системи Антона Макаренка (359 Загрузок)
 

Міхно О. П. Роль математики у методиці комплексного вивчення учня П. Блонського / О. П. Міхно // Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті», 19—20 квітня 2013 р., Київ : Матеріали конф. — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 85—87.

Міхно О. П. Роль математики у методиці комплексного вивчення учня П. Блонського (297 Загрузок)
  Бондаренко В. В. Форми музейної комунікації у Педагогічному музеї України // Музей як візуальний текст культури. Матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (5-6 вересня 2017 року). – Черкаси: [видавець Чабаненко Ю.А.], 2017. — С. 64-67.
  Бондаренко В. В. Специфіка організації науково-експозиційної діяльності в Педагогічному музеї України// Наукова спадщина академіка І. Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (30-31 березня 2017 року). – Київ, 2017. – С. 69-71.
  Бондаренко В. В. Екскурсійна діяльність Педагогічного музею України як провідна форма культурно-освітньої роботи // Всеукраїнський музейний форум. Матеріали наук.-практ. конф. / в заг. ред. Л. О. Гріффена. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 25-28.
  Бондаренко В. В. Виставка «Українська книга 1917-1921 рр. з фондів Педагогічного музею України»: структура та особливості функціонування // Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921) : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін. ; редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Зозуля С. М., Страйгородська Л. І. ; літ. ред. Мося́ І. А.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2017. – С. 18-20.
  Бондаренко В. В. Науково-педагогічна діяльність В. Сухомлинського в Києві (за матеріалами виставки «Київ Сухомлинського» в Педагогічному музеї України) / В. В. Бондаренко // Василь Сухомлинський – від пізнання дитини до створення освітньо-виховної системи : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (22-24 листопада 2018р., м. Миколаїв). – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 24-27.
  Бондаренко В. В. Національне надбання в Педагогічному музеї України: збереження, дослідження, забезпечення функціонування // зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. конф. присв. 100-річчя від дня заснув. музею (галереї мистецтв) ім. Миколи Ярошенка «Місія музею ХХІ століття», Полтава, 14-15 травня 2019 р. / під ред. С. І. Бочарової – Полтава : [ФОП Говоров С. В.], 2019. – С. 72 – 75.
  Бондаренко В. В. Василь Сухомлинський. Фотоакценти (за матеріалами мобільної виставки до 101-ї річниці від дня народження) // Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі: посіб. / за заг. ред. А. Л. Черній; упоряд.: В.Р. Данильчук, Л.В. Климко, Н.Г. Мінакова. – Рівне: Волин.обереги, 2019. – 280 с.
  Бондаренко В. В. Фотоархів «Шкільні будівлі» з фондів Педагогічного музею України як візуальне джерело досліджень з історії освіти // Форми репрезентації джерел з історії освіти (до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського) : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару, 15 трав. 2019 р. / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. Хопта С. М.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. – С. 54-56.
  Бондаренко В. (2020) Жіночі постаті в історії української педагогіки та шкільництва. Матеріали VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні». м. Київ, НААН України, 15 травня 2020.
  Бондаренко В. (2020) Педагогічна симфонія Ніли Волошиної (вшанування пам’яті педагогині в Педагогічному музеї України).  Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство. VІІІ Волошинські читання: зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. ред. Т. О. Яценко; Ін-т педагогіки НАПН України. Київ: УОВЦ «Оріон». С. 42-45.
  Матвійчук О. (2020) Виховання на цінностях (за матеріалами Педагогічного музею України). Бібліосвіт. №1 (73). С. 34-44. https://cutt.ly/PyYtU3s
  Міхно О. (2020)Педагогічний календар. Лютий-березень-2020. Постаті[175 років від дня народж. Івана  Пулюя  (1845–1918), 150 років від дня народж. Альфреда  Адлера  (Alfred Adler; 1870–1937)125 років від дня народж. Олександра Кульчицького (1895–1980), 130 років від дня народж. Хайнца Вернера (Heinz Werner; 1890–1964),130 років від дня народж. Костя Кисілевського (1890–1974), 150 років від дня народж. Івана Копача (1870–1952),140 років від дня народж. Василя Сімовича (1880–1944), 175 років від дня народж. Василя Єрмакова (1845–1922)]. Освіта і суспільство. №2–3. С. 10–11.
  Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2020) Тимофій Лубенець: «Вірую в силу і твердість освіти» Освіта України, 12. стор. 14-15.
  Міхно О. (2020) Педагогічний календар. Квітень-2020. Постаті [250 років від дня народж. Івана Орлая (1770–1829), 140 років від дня народж. Макса Вертгеймера (Max Wertheimer; 1880–1943), 110 років від дня народж. Тамари Цвелих (1910–2010), 100 років від дня народження Дмитра Білоуса (1920–2004), 200 років від дня народж. Герберта Спенсера (Herbert Spencer; 1820–1903]. Освіта і суспільство. №4. С. 10.
  Міхно О. (2020) 100-ліття видатних українців [до 100-річчя від дня народження Дмитра Білоуса, Григорія Тютюнника, Нонни Копержинської]. Педагогічна газета. Березень-квітень 2020. 
  Рудницька Т.О. (2020) Вітчизняний досвід використання проєктної технології під час навчання історії в школі. Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії», м. Київ, НАПН України, 20 травня 2020.
  Степанович К.М. (2020) Аграрна тематика на сторінках навчальних видань 1920-1930-х років (із фондів Педагогічного музею України). Матеріали VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», м. Київ, НААН України, 15 травня 2020.