Статті

01а_Наука і суспільство_2015_1_обкладинка

Міхно О. Національне надбання у Педагогічному музеї України [Про науковий об’єкт «Колекція стародруків Педагогічного музею України», що становить національне надбання] / О. Міхно // Наука і суспільство. — 2015. – №1—2. — С. 2—10.

Національне надбання у Педагогічному музеї України (320 Загрузок)
 04б_Історико-педагогічний альманах_2015_1_обкладинка

Міхно О. П. Психолого-педагогічна характеристика особистості учня як передумова реалізації індивідуального підходу у вітчизняній школі 1940—1980-х років: джерелознавчий аспект / О. П. Міхно // Історико-педагогічний альманах. — 2015. — № 1. — С. 56—64.

Психолого-педагогічна характеристика особистості учня як передумова реалізації індивідуального підходу у вітчизняній школі 1940—1980-х років: джерелознавчий аспект (454 Загрузки)
 07в_Педагогіка і психологія_2015_3_обкладинка

 Міхно О. П. Психолого-педагогічна характеристика особистості учня як складова диференціації навчально-виховного процесу вітчизняної школи (40-80-ті рр. ХХ ст.) / О. П. Міхно // Педагогіка і психологія. — 2015. — №3. — С. 64—74.

Психолого-педагогічна характеристика особистості учня як складова диференціації навчально-виховного процесу вітчизняної школи (829 Загрузок)
 11а_Конференція квітня 2015. Обкладинка

Міхно О.Науковий об’єкт «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477—1923 рр.), що становить національне надбання : збереження, вивчення, популяризація / О. Міхно // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7—9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / редкол. Тюрменко І. І. та ін. — К. : «Талком», 2015. — С. 137—141.

Науковий об’єкт «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (рукописи, стародруки та рідкісні видання (235 Загрузок)
 12а_Конференція жовтня 2015. Обкладинка

Міхно О. П. Педагогічний портрет вихованця колегії Павла Галагана початку ХХ століття (за матеріалами кондуїтних списків) / О. П. Міхно // Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (22 жовтня 2015 р., м. Київ) / редкол.: О. В. Сухомлинська, Л. Л. Хоружа, В. В. Прошкін. — К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка. — С. 93—101.

Педагогічний портрет вихованця колегії Павла Галагана початку ХХ століття (299 Загрузок)
 13а_Титулка НАУ

Сівков О. Колекція «Педагогічна україніка 1842-1923 рр.» у фондах Педагогічного музею України / О. Сівков // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7—9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / редкол. Тюрменко І. І. та ін. — К. : «Талком», 2015. — С. 153—157.

Колекція «Педагогічна україніка 1842-1923 рр.» у фондах Педагогічного музею України (269 Загрузок)
 14а_Конференція травня 2015. Обкладинка-1

Сівков О., Гайдей В. Яків Чепіга як автор підручників з математики (за матеріалами фондів Педагогічного музею України) / О. Сівков, В. Гайдей // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука (14-15 травня). — К.: НТУУ «КПІ», 2015 — С. 246-248.

Яків Чепіга як автор підручників з математики (за матеріалами фондів Педагогічного музею України) (216 Загрузок)
 15а_Конференція жовтня 2015. Обкладинка

Сівков О. Навчальна література в колекції «Педагогічна україніка, 1824-1923 рр.» Педагогічного музею України / О. Сівков // Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування. – К.: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 116-120.

Навчальна література в колекції «Педагогічна україніка, 1824-1923 рр.» Педагогічного музею України (213 Загрузок)
 16а_Титулка НАУ

Степанович К. Колекція «Журнали педагогічної та історико-культурної тематики 1834-1923 рр.» Педагогічного музею України / К. Степанович // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7—9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / редкол. Тюрменко І. І. та ін. — К. : «Талком», 2015. — С. 157—161.

Степанович К. Колекція «Журнали педагогічної та історико-культурної тематики 1834-1923 рр.» Педагогічного музею України (196 Загрузок)
 17а_Титулка Лавра

Степанович К. М. Інтерактивні методи та прийоми у Педагогічному музеї України/ К. М. Степанович // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи:матеріали третьої науково-практичної конференції. – К., 2015. – С.41-43.

Інтерактивні методи та прийоми у Педагогічному музеї України (348 Загрузок)
18а_Титулка НАУ

Ситнік Т. Національне надбання у Педагогічному музеї України як джерело наукових досліджень / Т. Ситнік // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7—9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / редкол. Тюрменко І. І. та ін. — К. : «Талком», 2015. — С. 149—153.

Національне надбання у Педагогічному музеї України як джерело наукових досліджень (218 Загрузок)
19а_Титул Математика в технічному ун-ті

Сівков О., Гайдей В. Григорій Костюк як педагог-математик (за матеріалами фондів Педагогічного музею України) /О. Сівков, В. Гайдей// Математика в сучасному технічному університеті (25-26 грудня 2014). – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 287-289.

Григорій Костюк як педагог-математик (за матеріалами фондів Педагогічного музею України) (228 Загрузок)
01а_Наукові записки_Кіровоград_2013

Міхно О. Еволюція поглядів В. Сухомлинського щодо психолого-педагогічної характеристики учня // Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Серія : Пед. науки. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123. – Т. І. – С. 234–239.

Міхно О. Еволюція поглядів В. Сухомлинського щодо психолого-педагогічної характеристики учня (585 Загрузок)
 02б_Науковий вісник_Миколаїв_2014

Міхно О. П. Психологічний семінар В. Сухомлинського та його роль у вивченні особистості учня // Наук. вісник Миколаївського держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. – Вип. 1.46 (108). – (Сер. «Пед. науки»). – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – С. 89-97.

Міхно О. П. Психологічний семінар В. Сухомлинського та його роль у вивченні особистості учня (216 Загрузок)
 03а_ПЕдагогічний альманах_Херсон_2015

Міхно О. П. Протоколи психологічного семінару Павлиської школи як джерело дослідження поглядів Василя Сухомлинського на проблему виховання культури потреб учня // Педагогічний альманах : зб. наук. праць. — Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. — Вип. 26. — С. 283—290.

 

Міхно О. П. Протоколи психологічного семінару Павлиської школи як джерело дослідження поглядів Василя Сухомлинського на проблему виховання культури потреб учня (173 Загрузки)
 04а_Збірник матеріалів_читання В. Сухомлинського_Луцьк_2016

Міхно О. Спадщина Василя Сухомлинського у виставковій діяльності Педагогічного музею України / О. Міхно // Збірник матеріалів ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. і ХХІІІ Всеукр. пед. читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Щоб у серці жила Батьківщина» (м. Луцьк, 15—16 вересня 2016 р.) / Упор. О. Сухомлинська, П. Олешко. — Луцьк : Надстир’я, 2016. — С. 194—198.

Міхно О. Спадщина Василя Сухомлинського у виставковій діяльності Педагогічного музею України (Одна Загрузка)
 05а_Освітологічний дискурс

Міхно О. П. Праця П. Лесгафта «Шкільні типи» як зразок характеристик учнів кінця XIX – початку XX ст. // Освітологічний дискурс. — 2016. — № 2. — С. 1—13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2016_2_3.

Міхно О. П. Праця П. Лесгафта "Шкільні типи" як зразок характеристик учнів кінця XIX – початку XX ст. (175 Загрузок)
 06аРідна школа_2016_7_

Міхно О. Типологія школярів Петра Лесгафта та її рецепція українськими вченими // Рідна школа. — 2016. — №7. — С. 61—68.

Міхно О. Типологія школярів Петра Лесгафта та її рецепція українськими вченими (152 Загрузки)
 07а_Педагогіка і психологія_2016_3

Міхно О. П. Програма вивчення учня та складання його характеристики у творчій спадщині Олександра Віреніуса (1832—1910) // Педагогіка і психологія. — 2016. — № 3. — С. 62—70.

Міхно О. П. Програма вивчення учня та складання його характеристики у творчій спадщині Олександра Віреніуса (1832—1910) (165 Загрузок)
08а_Матеріали конференції_Коломия 2016

Міхно О. Реалізації місії Педагогічного музею України у видавничій діяльності / О. Міхно // Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки та перспективи. Матеріали Міжнародної наук. конф. з нагоди 90-річчя заснування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (м. Коломия, 6—8 жовтня 2016 р.) / Наук. ред. Я. Ткачук, А. Королько. — Коломия : Вік, 2016. — С. 340—344.

Міхно О. Реалізації місії Педагогічного музею України у видавничій діяльності (130 Загрузок)

Михно А. П. «Характеристики девочек» К. В. Ельницкого как первый опыт целостной педагогической характеристики учащихся / А. П. Михно // Модернизационные процессы в российском и зарубежном образовании XVIII — нач. XXI века : сб. науч. тр. Всеросс. науч.-практ. конф. — XXX сессии Науч. сов. по проблемам ист. обр. и пед. науки РАО / Под ред. М.В. Богуславского. — СПб : СПб АППО, 2014. — С. 186—191.

Михно А. П. «Характеристики девочек» К. В. Ельницкого как первый опыт целостной педагогической характеристики учащихся (218 Загрузок)

Міхно О. Життя, віддане дітям (роздуми-екскурсія виставкою у Педагогічному музеї України, присвяченою В. Сухомлинському) [Про виставку «Василь Сухомлинський захищає дисертацію» ] / О. Міхно / Наука і суспільство. — 2014. — №11—12. — С. 37—41.

Міхно О. Життя, віддане дітям (роздуми-екскурсія виставкою у Педагогічному музеї України, присвяченою В. Сухомлинському) (214 Загрузок)

Міхно О. П. Вивчення педагогом особистості дитини як наукова проблема у спадщині Костянтина Ушинського / О. П. Міхно // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського : зб. наук. праць / гол. ред. А. М. Богуш. — Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2013. — С. 153-160.

Міхно О. П. Вивчення педагогом особистості дитини як наукова проблема у спадщині Костянтина Ушинського (223 Загрузки)

Міхно О. Діяльність Миколи Пирогова на посаді попечителя Київського навчального округу (до 200-річчя від дня народження) / О. Міхно // Шлях освіти. — 2010. — № 4. — С. 32—37.

Міхно О. Діяльність Миколи Пирогова на посаді попечителя Київського навчального округу (до 200-річчя від дня народження) (265 Загрузок)

Міхно О. П. Михайло Кравчук як організатор української освіти / О. П. Міхно // Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті», 19-20 квітня 2013 р., Київ : Матеріали конф. — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 384—386.

Міхно О. П. Михайло Кравчук як організатор української освіти (187 Загрузок)

Міхно О. Метод і творчість Олександра Мазуркевича (до 100-річчя від дня народження видатного українського педагога, першого академіка з методики викладання літератури) / О. Міхно, З. Шевченко // Українська мова і література в школі. — 2013. — №7. — С. 62—64.

Міхно О. Метод і творчість Олександра Мазуркевича (до 100-річчя від дня народження видатного українського педагога, першого академіка з методики викладання літератури) (189 Загрузок)

Міхно О. П. Перші кроки наукового обґрунтування педагогічної характеристики учнів загальноосвітньої школи (1940—1960-ті рр.) / О. П. Міхно / І Международная науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы современной психологии. социологии и педагогики», 5—7 декабря 2013 г., Донецк : Материалы конф. / Аспект : научн. журнал. — № 23. — Т. 1. — Донецк : ООО «Цифровая типография», 2013. — С. 3—16.

Міхно О. П. Перші кроки наукового обґрунтування педагогічної характеристики учнів загальноосвітньої школи (1940—1960-ті рр.) (190 Загрузок)

Міхно О.П. Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях С. Русової в журналі «Світло» (1910—1914 рр.) / О. Міхно // Шлях освіти. — 2011. — № 2. — С. 41—44.

Міхно О.П. Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях С. Русової в журналі «Світло» (1910—1914 рр.) (307 Загрузок)

Міхно О. П. Психолого-педагогічні аспекти виховної системи Антона Макаренка / О. П. Міхно // Професійно-технічна освіта : науково-методичний журнал. — 2013. — № 2. — С. 8—12

Міхно О. П. Психолого-педагогічні аспекти виховної системи Антона Макаренка (243 Загрузки)

Міхно О. П. Роль математики у методиці комплексного вивчення учня П. Блонського / О. П. Міхно // Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті», 19—20 квітня 2013 р., Київ : Матеріали конф. — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 85—87.

Міхно О. П. Роль математики у методиці комплексного вивчення учня П. Блонського (182 Загрузки)