Поздоровляємо Олексія Караманова

Вітаємо партнера й друга нашого музею, львів’янина Олексія Караманова із захистом дисертації «Теорія і практика педагогічної діяльності музеїв в сучасному освітньому просторі України»на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий консультант – Кошманова Тетяна Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри викладання, учіння та освіти Західно-Мічиганського університету (США). Офіційні опоненти: Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу історії освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського; Гончар Олена Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківської державної академії культури; Сбітнєва Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва та хореографії Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).Роботу виконано у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Захист відбувся 17 грудня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.03 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Ознайомитись із авторефератом можна тут: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6516/aref%20Karamanov.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Наш музей – установа, що виконує й наукову функцію, яка полягає не тільки у дослідженні та науковому вивченні колекції, але й у активній комунікації з науковцями-сучасниками. Ми прагнемо знаходити точки дотику актуальної проблематики діяльності музею, пропагувати новітні наукові розробки, створювати духовно комфортне середовище для творчої реалізації колег-партнерів з цільовими категоріями відвідувачів, висловлювати щиру зацікавленість і підтримку. Саме на таких засадах колектив Педагогічного музею України давно й плідно співпрацює з Олексієм Карамановим у межах проєктів «Музейна педагогіка в Україні» та «Педагогіка позитиву».

Так, 14 березня 2015 року в музеї відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Музеї навчальних закладів як осередки патріотичного виховання». Ініціатори зібрання мали на меті: визначити місце і роль потенціалу музеїв при навчальних закладах України у процесі патріотичного виховання учнів, представити кращий досвід їхньої діяльності, розробити рекомендації на допомогу педагогам-керівникам. У роботі круглого столу взяли участь науковці, викладачі, працівники Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, методисти обласних центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді (станцій юних туристів), педагоги-керівники музеїв при закладах освіти, краєзнавці та працівники Педагогічного музею України.

З доповіддю «Виховання музейної культури та організація науково-дослідної роботи учнівської молоді у шкільному музеї» виступив Караманов Олексій Владиславович, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук.

Наступне зібрання проходило 30 січня 2016 року: засідання круглого столу  «Музейна педагогіка: український вимір», завданням якого було визначити сутність і форми музейної педагогіки як сучасного культурологічного ресурсу українського гуманітарного простору, представити кращий досвід викладання музейної педагогіки як навчальної дисципліни та розробити стратегічні орієнтири співпраці музейно-педагогічних центрів.

У своєму виступі Олексій Владиславович відзначив, що музейна педагогіка як спецкурс (2-3 кредити) викладається у Львівському національному університеті ім. І. Франка. До програми включено: історію предмета, понятійний апарат, європейський досвід впровадження музеологічних програм для дітей і молоді, форми науково-методичної співпраці з львівськими музеями як апробація сучасних моделей навчання. Важливим фактором розвитку музейної педагогіки є конструктивна музейна комунікація з навчальним закладами, наприклад програма «Педагогічний марафон». Також в університеті створено наукову лабораторію «Музейна педагогіка», матеріали науковців та практиків розміщені на відповідному сайті. Нещодавно було підготовлено бібліографічний довідник «Музейна педагогіка» – автор Г. Панихид.

А 19 березня 2019 року в межах соціального освітнього проекту «Педагогіка позитиву» у Педагогічному музеї України відбувся семінар «Доступний музей: інклюзія в музейному просторі». Після вітального слова директора Педагогічного музею Олександра Міхна, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. І. Франка Олексій Караманов у доповіді «Сучасні підходи до організації проектної роботи в інклюзивному музейному просторі» акцентував на важливості розуміння нової місії сучасних музеїв як відкритих культурних та освітніх центрів, які мають активно впроваджувати у суспільно-громадському просторі різноманітні культурні практики. Для цього необхідно постійно розширювати значення інклюзивного музейного простору, адаптуючи його для різних відвідувачів з особливими потребами. Це потребує планування, розробки та втілення інклюзивних музейно-педагогічних проектів, які мають бути не лише локальними та закритими, а привертати увагу і громадськості,і працівників різних закладів культури.

Ми всіляко сприяли становленню та реалізації теоретичних і практичних положень дослідження Олексія Караманова, який належить до молодої генерації вчених України. Тож колектив музею покладає надію на подальшу нашу плідну співпрацю!