Популяризація краєзнавства у системі роботи Педагогічного музею України: підсумки 2014 року

Президент НАПН України Василь Кремень у статті «Вітчизняне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасної освітньої парадигми» наголошує: «Не викликає заперечення той факт, що під час інтегрування вітчизняної освіти в міжнародний освітній простір важливо зберегти її національний характер, сприяти збереженню культурної спадщини (висока культура визначально спирається на досягнення національного і світового мистецтва та глибокі національні традиції), вихованню національної гордості, формуванню в майбутніх громадян національної самосвідомості через любов до рідного краю, патріотизм, без яких неможливий розвиток жодної нації. У зв’язку з цим важливого значення набуває краєзнавча освіта на всіх ступенях загальноосвітньої школи» (Краєзнавство: науковий журнал. – 2011. – Ч. 3. – С. 15).

Значні потенційні можливості сучасного освітянського краєзнавства можуть і повинні бути використані у процесі виховання української громадянської ідентичності та почуття патріотизму школярів та студентської молоді.

Популяризація краєзнавства є одним із основних напрямів діяльності Педагогічного музею України: у 2014 р. музеєм організовано інтерактивну виставку «Шляхами шкільного краєзнавства», а також започатковано нову форму роботи – музейні експедиції. Ефективність цієї форми роботи зримо виявляється тоді, коли за підсумками експедиції надається якісно оформлений звіт. Сучасні технології дають змогу оперативно, інформативно, ілюстративно   представити результати музейної експедиції, а розміщення звіту на сайті музею сприяє ознайомленню з ним якнайширшої зацікавленої аудиторії.

Маршрут майбутньої експедиції обирається науковим співробітником самостійно на підставі власних зацікавлень з обов’язковим врахуванням місії музею та зважаючи на актуальність, ексклюзивність, практичність досвіду. Скажімо, прочитавши у соціальних мережах анонс проекту «Музейні Захід і Схід об’єднуються в Одесі», наукові співробітники Педагогічного музею України у вересні 2014 р. відвідали Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О. В. Блещунова. Враження про цей надзвичайно актуальний проект розміщено на сайті музею у спеціальній рубриці «Музейні експедиції».

Ідея відвідати музей історії села Захарівки Світловодського району Кіровоградської області виникла у зв’язку з пропозицією президента НАПН України В. Кременя налагодити контакти з цим музеєм та з нагоди святкування 35-річчя цього унікального закладу. З детальним звітом про захоплюючу мандрівку до незвичайного сільського музею та фотографіями фрагментів експозиції можна ознайомитися тут.