Віртуальний освітній проєкт «Педагогічні рефлексії»: Методика Марії Монтессорі

У 2017—2018 н.р. відбувся спільний соціальний проєкт Педагогічного музею України та Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка «Педагогіка дитинства: нове життя «старих» методик навчання і виховання» (у форматі інтерактивних лекцій та педагогічних консультацій для всіх охочих).

Основна ідея проєкту: інформувати педагогічних працівників, студентів, батьківську громаду про сучасний розвиток дитини за допомогою ефективних методик, які набули певної популярності, із плином часу не втратили своєї актуальності, різних систем навчання і виховання, педагогічних технологій, методів та засобів навчання і виховання в Україні та світі.

За період з вересня 2017 року  по червень 2018 року у межах проекту відбулось 10 зустрічей, які відвідали понад 300 осіб:  педагогів, батьків, дітей, усіх, хто цікавився педагогікою дитинства. Пропонуємо ознайомитися з найбільш цікавими матеріалами кожної зустрічі.

Тема 1  «Методика Марії Монтессорі»

«Монтессорі-педагогіка: історія, теорія, перспективи розвитку» (до 150-річчя від дня народження М. Монтессорі)»: матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (29 жовтня 2020 року м. Херсон) / за ред. І. Я. Жорової, Т. В. Комінарець, Т. Г. Чикалової. У ІІ ч. Ч. І. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. 331 с.

 
Монтессорі-педагогіка: історія, теорія, перспективи розвитку (до 150-річчя від дня народження М. Монтессорі): матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (29 жовтня 2020 року м. Херсон) / за ред. І. Я. Жорової, Т. В. Комінарець, Т. Г. Чикалової. У ІІ ч. Ч. ІІ. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. 199 с

Фотографії заходу: