Українська освіта під пресом радянської ідеології (на прикладі програм наукових та освітньо-виховних заходів 1960–70-х рр.)

У фондах Педагогічного музею України зберігаються різноманітні програми конференцій, концертів, лекторіїв, абонементи слухачів університетів, навчальні програми університетів та гуртків радянського періоду. Більшість цих матеріалів має характерний для радянського часу пропагандистський характер. У цій віртуальній виставці представлено програми 1960-1970-х років, які здебільшого видані українською мовою і містять мінімум комуністичної риторики. Але навіть у цих, на перший погляд, нейтральних матеріалах, чітко простежується вплив держави та комуністичної партії на освітній процес. У 1950-1980-х рр. в освітньому процесі відбувався справжній бум у проведенні освітніх заходів з метою «підвищення ідейно-політичного рівня» педагогічних працівників. Зростання кількості таких заходів корелювало зі збільшенням формалізму їх проведення, клішованими назвами, перенасиченими цитатами Леніна, Маркса та інших ідолів комуністичного тоталітарного режиму, першістю й вищістю всього «російського». Скажімо, концерт на честь Івана Котляревського починається з пісні про величність радянської влади, дитячі заходи та лекторії максимально наповнені цитатами партійців та піснями і лекціями про партію та прийдешній комунізм. При згадці про українських педагогів чи культурних діячів лунають фрази про «великий русский народ», «великого руського человека»; тут і Ушинський стає «русским педагогом». Вплив радянської ідеології виявився й у самих назвах українських  навчальних закладів, які називали іменами М. Горького, Н. Крупської, М. Островського, О. Пушкіна та ін.

Мета виставки: Простежити вплив держави та комуністичної партії на освітній процес в Україні у 1960-1970 р. через програми наукових та освітньо-виховних заходів — конференцій, педагогічних читань, семінарів, кінолекторіїв, концертів  та ін.

Загалом на виставці представлено понад 70  сканованих копій вищезазначених матеріалів.

Структура виставки: Виставка складається з чотирьох розділів:

І.Програми конференцій та педагогічних читань;

ІІ. Плани навчання та роботи для вчителів, школярів, студентів;

ІІІ. Програми концертів та тематичних лекторіїв;

IV. Абонементи.

І. Програми конференцій та педагогічних читань

Програми, запрошення на конференції, присвячені ювілеям педагогів, письменників чи тематичним конференціям, а також плани педагогічних читань,семінарів та ін. Зокрема, педагогічних читань і конференцій, присвячених Тарасу Шевченку, Івану Котляревському, Костянтину Ушинському, Василю Сухомлинському. Більшість конференцій мала  пропагандистський  характер та відбувалася на честь комуністичних свят, з’їздів, діячів. 

Наприклад, у  програмі наради-семінару «Музично-естетичне виховання молоді в світлі завдань, що випливають з рішень XXV з’їзду КПРС», яка відбулася 17-18 листопада 1977 р. у Вінниці зазначено такі доповіді: «XXV з’їзд КПРС і дальший розвиток музичної культури радянського народу», «Музичне виховання і формування комуністичного світогляду молоді», «Радянська музична культура як фактор ідейно-естетичного виховання», «Фольклорна Ленініана у музичному вихованні» тощо.

Представлено програми конференцій та педагогічних читань з таких навчальних закладів та установ: Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н. К. Крупської, Полтавський державний інститут ім. В.Г. Короленка, Науково-дослідний інститут педагогіки УРСР, Полтавський інженерно-будівельний інститут, Полтавський кооперативний інститут, Вінницький державний інститут ім. М. Островського, Вінницька обласна організація товариства охорони пам’ятників історії та культури, Запорізький обласний та міський відділи народної освіти, інститути  вдосконалення вчителів, Львівський обласний відділ народної освіти, Івано-Франківський педагогічний інститут ім. В. С. Стефаника, Києво-Святошинський районний відділ народної освіти, Київський педагогічний інститут ім. О. М. Горького, Київський педагогічний інститут іноземних мов, Київський університет ім. Т. Г. Шевченка, Донецький обласний інститут вдосконалення вчителів, Вінницька обласна організація товариства «Знання», Львівські обласні відділи народної освіти  та ін.

Програма XI обласних педагогічних читаньз питань перебудови викладання мов,літератури, математики, географіїта фізики в світлі Закону про школу (Львів, 1962)

Обласні педагогічні читання, присвячені 150-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка (Львів, 1964)

Наукове засідання, присвячене 100-річчю від дня народження Н. К. Крупської (Київ, 1969)

Обласні педагогічні читання, присвячені 200-річчю з дня народження І. П. Котляревського (Львів, 1969)

Сімейна педагогіка (Батьківський університет) (Львів, 1972)

Тематика доповідей і лекцій до 150-річчя з дня народження К.Д. Ушинського (1824-1974) (Київ, 1973)

Програма науково-методичної ювілейної конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 150-річчю з дня народження К. Д. Ушинського (Херсон, 1974)

Науково-фольклористична конференція «Сучасні збирачі фольклору Вінниччини» (Вінниця, 1974)

Програма педагогічних читань на тему: «Комуністичне виховання учнів у школах і групах продовженого дня та пришкільних інтернатах» (Запоріжжя, 1974)

Програма міжвузівської науково-теоретичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження А. В. Луначарського (Полтава, 1975)

Програма семінару керівників секцій дидактики обласних відділів Педагогічного товариства УРСР з питань організації дидактичних досліджень (Львів, 1975)

Программа занятий областного семинара-практикума по использованию педагогического наследия В. А. Сухомлинского на 1977-1978 уч. г. (Донецьк, 1977)

Програма наради-семінару «Музично-естетичне виховання молодів світлі завдань, що випливають з рішень XXV з’їзду КПРС» (Вінниця, 1977)

Програма наукового засідання на тему: «Наступність в роботі загальноосвітньої школи і ПТУ» (Львів, 1977)

Програма серпневої конференції вчителів (Київ, 1978)

 

Матеріали до серпневої конференції вчителів (Київ, 1978)

Програма міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і практики взаємодії школи, сім’ї та громадськості в комуністичному вихованні учнів у світлі рішень XXV з’їзду КПРС» (Івано-Франківськ, 1979)

 

ІІ. Навчальні та робочі плани для вчителів, школярів, студентів

У цьому розділі зібрані навчальні плани університетів, плани семінарських занять, програми роботи університетських факультетів з таких установ, як Заставнівський будинок піонерів та школярів, Кіцманська СШ Чернівецької області, Івано-Франківський державний педагогічний інститут, Івано-Франківський державний медичний інститут, Мелітопольський педагогічний інститут, Івано-франківський народний університет педагогічних знань, Запорізький державний педагогічний інститут, Запорізький обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів, Запорізький міський відділ народної освіти та інші.

Серед представлених матеріалів – плани роботи різних факультетів Запорізького  міського університету природничо-наукових знань та Університету науково-педагогічних знань міста Запоріжжя. У планах роботи – лекції та консультації для історичного, математичного, фізичного, біологічного, літературного, хімічного факультетів. Ці лекції та консультації проводилися щомісяця «з метою підвищення фахового та ідейно-теоретичного рівня вчителів».

Так, серед тем лекцій для слухачів Івано-франківського народного університету педагогічних знань у 1972 році зустрічаємо такі: «50-річчя утворення СРСР – велике свято багатонаціонального радянського народу», «Марксизм-ленінізм – велике інтернаціональне вчення трудящих всього світу», «Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції – головна політична умова втілення в життя ленінської програми з національного питання», «В. І. Ленін – натхненник і організатор утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік», «Комуністична партія – організатор Союзу РСР», «Утворення СРСР – переконлива перемога ідей пролетарського інтернаціоналізму» та ін.  

План семінарських занять членів міського та районних комсомольських штабів (Київ, 1966-1967)

План роботи методичних об’єднань керівників гуртків шкіл та позашкільних закладівна 1967-68 навчальний рік (Київ, 1967)

Програма факультету дошкільного виховання Івано-Франківської міського народного університету педагогічних знань на 1967-1968 навчальний рік (другий рік навчання «від трьох до семи») (Івано-Франківськ, 1967)

План семінарських занять директорів, завучів та методистів районних будинків піонерів (Київ, 1970-1971)

Керівнику піонерської кімнати, підліткового клубу за місцем проживання на 1971-1972 навчальний рік (Київ, 1971)

План навчання старших піонервожатих Заставнівського району (Заставна, 1972-1973)

Програми, навчальний план Івано-франківського народного університету педагогічних знань (Івано-Франківськ, 1972)

Університет природничо-наукових знань вчителів м. Запоріжжя. План роботи фізичного факультету (Запоріжжя, 1972)

Університет природничо-наукових знань вчителів м. Запоріжжя. План роботи біологічного факультету (Запоріжжя, 1972)

Університет науково-педагогічних знань. План роботи факультету української мови та літератури (Запоріжжя, 1972)

Університет науково-педагогічних знань для вчителів м. Запоріжжя. План роботи історичного факультету (Запоріжжя, 1972)

Університет природничо-наукових знань вчителів м. Запоріжжя. План роботи хімічного факультету (Запоріжжя, 1972)

Університет природничо-наукових знань вчителів м. Запоріжжя. План роботи математичного факультету (Запоріжжя, 1972)

Університет природничо-наукових знань вчителів м. Запоріжжя. План роботи фізичного факультету (Запоріжжя, 1973)

Університет природничо-наукових знань вчителів м. Запоріжжя. План роботи біологічного факультету (Запоріжжя, 1973)

Університет науково-педагогічних знань для вчителів м. Запоріжжя. План роботи історичного факультету (Запоріжжя, 1973)

Університет природничо-наукових знань вчителів м. Запоріжжя. План роботи хімічного факультету (Запоріжжя, 1973)

Університет природничо-наукових знань вчителів м. Запоріжжя. План роботи математичного факультету (Запоріжжя, 1973)

Программа факультета народного университета педагогических знаний для молодых классных руководителей и воспитателей групп продленного дня на 1974 год (Мелітополь, 1974)

План работы постоянно действующего семинара для организаторов внеклассной работы школ г. Мелитополя на 1974 год (Мелітополь, 1974)

Орієнтовний навчальний план школи педагогічних знань для наставників (Київ, 1976)

План районного методоб’єднання вчителів географії Кіцманського району Чернівецької області на 1976-77 навчальний рік (Кіцмань, 1977)

Програма спільного засідання сектора школознавства НДІ педагогіки УРСР і ради по народній освіті при Києво-Святошинському райвно зпроблем підвищення ефективності управліннясередньою загальноосвітньою школою (Київ, 1978)

 

ІІІ. Програми концертів та тематичних лекторіїв.

У фондах музею зберігаються також програми концертів та лекторіїв, які здебільшого проходили поза межами навчальних закладів. Є концертні програми в концертних залах, драматичних театрах, палацах піонерів. Деякі з них присвячені педагогам, інші мають яскравий пропагандистських характер та спрямовані на «вшанування партії».

Тут концертні програми та програми лекторіїв з установ різних областей України, зокрема з Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна, Кіровоградського обласного українського музично-драматичного театру імені М. Л. Кропивницького, Державного педагогічного інституту іноземних мов, Театру опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка, Київського палацу піонерів та школярів ім. М. Островського, Київського міського відділення педагогічного товариства, Київської міської організації товариства «Знання», Київського міського інституту удосконалення вчителів та ін.

У концертних програма чітко простежується вплив радянської пропаганди партії на школярів, адже кожна музична програма перенасичена музичними композиціями на зразок: «Піонерська клятва», «Піонерський прапорець», «Пісня про піонерську мрію», «Піонерська пісня», «Піонерський бал», «Пісня про червоний прапор», «Піонерський перепляс». Лекторії та кінолекторії також починаються і завершуються лекціями, до прикладу:«З трибуни III з’їзду до тебе звертається Ленін», «Який ти комсомолець 70-х?»,«Виховання учнівської молоді на прикладі Леніна», зустрічами з партійцями, учасниками з’їздів партії. Програми пройняті лозунгами про першість російського народу: «під російським стягом навколо Землі»,«творець російської драматургії», «слава російської драматургії» та ін. Кожна програма перенасичена цитатами Маркса, Леніна, Брежнєва. У лекторіях для батьків на першому плані — виховання дітей  згідно з рішеннями з’їздів комуністичної партії.

Яскравим зразком ідеологічно впливу на школярів  є кінолекторій «Войовничий атеїст» (для учнів 6-8 класів), який проводив Київський палац піонерів та школярів ім. М. Островського у 1974 -1975 та 1975-1976 навчальних роках. У програмі лекторію зазначено, що він «допоможе науково обґрунтувати реакційну суть релігії, ознайомитись з основними положеннями марксизму-ленінізму про розвиток суспільства, з досягненнями сучасної науки, буде сприяти формуванню матеріалістичних переконань і войовничого ставлення до різних проявів антикомунізму».

Программа концерта коллективов художественной самодеятельности Кировоградского государственного педагогического института им. А. С. Пушкина для участников научно-практической конференции, посвященной 60-летию co дня рождения В. А. Сухомлинского

Драматична кантата із земним прологом та небесним епілогом «Дума про Сухомлинського»

«На крилах дружбипо країні-рад» (заочна гра-подорож) (Київ, 1966)

Звітний концерт академічного хору«Орлятко» (Київ, 1968)

Абонемент 27 «Симфонічні концерти для учнів IV-VI класів» 107-й сезон (Київ, 1970-1971)

Програма концерту, присвяченого 150-річчю з дня заснування Ніжинського ордена Трудового Червоного Прапора державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя (1970)

Програма концерту Ансамблю піонерської пісні та танцю Київського Палацу піонерів та школярів (Київ, 1972)

«По Дніпру-Славутичу»(Перший етап заочної експедиції «Хвилі Дніпра приймає Дунай» для учнів 5-8 класів) (Київ, 1973)

Кінолекторій «Дороги, які ми обираємо» (Київ, 1973-1974)

Кінолекторій «Любій малечі про цікаві речі» (Київ, 1973-1974)

Клуб любителів театру (Київ, 1973-1974) 

Кінолекторій для батьків (Київ, 1973-1974)

 Кінолекторій «Люди безсмертного подвигу» (Київ, 1973-1974)

План роботи кінолекторію «Планета» (для учнів 7-10 класів) (Київ, 1974-1975)

Кінолекторій «Войовничий атеїст» (для учнів 6—8 класів) (Київ, 1974-1975)

Кінолекторій «Войовничий атеїст» (для учнів 6—8 класів) (Київ, 1975-1976)

План роботи кінолекторію «Планета» (Київ, 1975-1976)

План роботи клубу «Світоч» (Київ, 1975-1976)

Науково-педагогічний лекторій (Київ, 1976)

Тематика лектория «Научно-технический прогресс и профориентация молодежи» (Хмельницький, 1976)

Загальноприродничий лекторій «До таємниць природи» (Київ, 1977-1978)

 

Програма концерту, присвяченого 90-річчю з дня народження видатного радянського педагога і письменника А. С. Макаренка (Київ, 1978)

 

Вечір, присвячений 70-річчю з дня народження заслуженої артистки УРСР Галини Олексіївни Березової (Київ, 1979)

 

IV. Абонементи

Абонементи для батьків, вчителів, студентів на лекції, семінари, концерти від таких установ та організацій, як Київська міська організація товариства «Знання», Обласне управління профтехосвіти, Науково-дослідний інститут педагогіки УРСР, Ленінський райком Компартії України м. Києва, Первинна партійна організація 78-ї школи, Запорізький палац піонерів, Жовтневий палац культури, Запорізький обласний інститут удосконалення вчителів, Запорізький міський відділ народної освіти та ін.

Лекторії для викладачів зокрема містять такі теми: «Актуальні питання комуністичного виховання учнівської молоді в сучасних умовах», «Виховання в учнів соціалістичного патріотизму і інтернаціоналізму». Навіть в абонементі для вчителя креслення одна із перших лекцій має назву  «Анализ состояния преподавания качества знаний учащихся по черчению. Задачи учителей по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы».

Для класних керівників пропонували такі теми: «Военно-патриотическое и интернациональное воспитание учащихся», «Формы и методы пропаганды книг о дружбе народов СССР», «Подготовка и проведение политических праздников». Для вожатих – семінари та конференції «Воспитание пионеров и школьников по пионерской символике, атрибутике, ритуалах», «Теоретическая конференция старших пионервожатых, посвященная 50-летию образования СССР».

Батькам пропоновано цикл лекцій про науково-технічний прогрес і завдання школи в світлі рішень партії. Пропоновані теми для батьків: консультація «Виховання у підлітків рис комуністичної моралі та формування марксистсько-ленінського світогляду», бесіда «Спільна робота піонерської організації і сім’ї по підготовці до вступу в комсомол», лекція «Зовнішньополітична діяльність КПРС по здійсненню Програми миру», перегляд фільмів «Сім’я Ульянових», «Дорогами отцов» та ін.

Абонемент заведующего школьной библиотекой (Запоріжжя, 1973-74 навч. роки)

Абонемент слухача Народного університету педагогічних знань для батьків (Київ, 1972-73 навч. роки)

Абонемент лекторію для викладачів професійно-технічних училищ м. Києва з питань навчання і комуністичного виховання учнів (Київ, 1974)

Абонемент слухача Народного університету педагогічних знань для батьків (Київ, 1973-74)

Абонемент школы старшего вожатого «Горн» (Запоріжжя, 1972-73 навч. рік)

Абонемент на посещение устных журналов, тематических вечеров, встреч цикла: «Умей понимать и творить красоту» для старшекласников (Київ, 1975-76 навч. рік)

Абонемент учителя черчения (Запоріжжя, 1973-74 навч. рік)

Абонемент классного руководителя 4-7 кл. (Запоріжжя, 1973-74 навч. рік)

Абонемент постоянно действующего семинара для председателей и членов совета школьных ленинских музеев, комнат, залов (Запоріжжя, 1973-74 навч. рік)

Абонемент у Науково-педагогічний лекторій (Київ, 1977)

   

підготувала

наукова співробітниця

Валентина Єфімова