Вітаємо директора музею Олександра Міхна із захистом докторської дисертації!

27 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбувся захист дисертації директора Педагогічного музею України Олександра Міхна, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Тема дисертації: «Феномен педагогічної характеристики учня у вітчизняній освіті та педагогічній науці (середина ХІХ – друга половина ХХ ст.)».

Науковий консультантСухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, головний науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики (м. Київ).

Офіційні опоненти:    

доктор педагогічних наук, професор,член-кореспондент НАПН України Кузьмінський Анатолій Іванович, Глухівський національний педагогічний університеті мені Олександра Довженка,професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти (м. Глухів);

доктор педагогічних наук, професор Петренко Оксана Борисівна, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри теорії та методики виховання (м. Рівне);

доктор педагогічних наук, професор Янченко Тамара Василівна, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, завідувач кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін (м. Чернігів).

Щиро вітаємо Олександра Петровича Міхна з успішним захистом та бажаємо нових і нових звершень!​​​

Колектив Педагогічного музею України