Міносвіти

Нові стандарти вищої освіти за музеєзнавчими спеціальностями

Науково-експертною комісією з культури і мистецтва сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України розроблені проекти стандартів вищої освіти за спеціальності галузі знань 02 «Культура і мистецтво» для провадження освітньої діяльності на першому (бакалаврському) рівні освіти.