Бібліографічний список «Музейна педагогіка». Видання після 1991 року. Статті

Андрієвська М. О. Формування світогляду дитини засобами живопису // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.12-15.
Барвіцька Г. К., Попова М. А. «Музейна планета» як інноваційний аспект розвитку музейної педагогіки // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.15-20.
Бекетова В. М. Предметний світ школи: виставка на основі музейної колекції // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.20-23.
Бойко-Гагарін А. С., Бухманська З. В. Досвід проведення практичного заняття з нумізматики для дітей з аутизмом // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 23-25.
Вербицька П. В. Громадянський потенціал проектної діяльності молоді у сфері історико-культурної спадщини // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.25-28.

Вербицька П.В. Музей як комунікативний та освітній простір: навч. посібник / П.В.Вербицька, Р.Е.Пасічник. – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2017. – 232 с.

Вітенко Л. В. Підлітки у просторі Полтавського літературно-меморіального музеї В.Г.Короленка або «для тих, хто не хоче слухати екскурсію…» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 28-31.
Вітрик І. С. Майстер-клас як одна із форм музейної комунікації ( з залученням досвіду роботи НМІУ та МІКУ) // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 31-35.
Гайда Л. А. Музейна педагогіка як навчальна дисципліна // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.35-38.
Гончаренко О. Г. Музейні інновації в інтерактивній екскурсії «Біблійні сюжети в стінопису церков Києво-Печерського заповідника» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 38-41.
Горська Н. Д. Проблеми популяризації музейних педагогічних заходів сучасного українського музею // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.41-43.
Грищенко Ю. В. Популяризація спадщини видатних українських педагогів-музикантів засобами музейної педагогіки // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 43-44.

Зайченко О. К. Розвиток клієнтоорієнтованої послуги. Методичний посібник. – К.:Логос, 2018 – 55с.

Караманов О. В. Навчання у просторі музею: сучасні психолого-педагогічні засади // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.45-47.

Копилець Є. В. Проблемні аспекти програмно-методичного забезпечення діяльності гуртків юних музеєзнавців та екскурсоводів // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 48-49.
Коцар Л. О. Програми сімейного відпочинку. Чиварто конкурувати з іншими закладами дозвілля? // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 50-53.
Левенко О. Ю. Арт-терапевтичні заняття для людей з особливими потребами в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 53-54.
Мирончук Ю. О. Педагогічний потенціал музеїв просто неба на прикладі історико-архітектурної пам’ятки «Невицький замок» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.59-64.
Мінакова Н. Г. Інтегруюча роль шкільного музею у навчально- виховному процесі // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 55-58.
Музиченко Я. С. Роль автентичного зразка з музейних колекцій у предачі народно-мистецьких традицій дітям // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.64-67.

Муравська С. Музейні заклади у системі вищої освіти Західної України на тлі світових тенденцій. –  Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Львів, 2018. – 244с.
Петрова С. М. Музейна педагогіка: досвід дитячого будинку «Перлинка» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.67-70.
Тименко В. П. Песпективи розвитку музейної педагогіки в контексті наукової школи педагогічного дизайну // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.70-75.
Топилко О. В., Столова Г. О., Балабанова О. С. Інтерактивні методи в культурно-освітній діяльності Національного Київо-Печерського історико-культурного заповідника на прикладі Культурно-освітнього проекту «Великодня країна».// Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.5-12.
Трощинська О. І. Діденко Я. Л. Використання нових форм роботи в просвітницькій діяльності Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 75-78.
Удовиченко І. В. Урок-екскурсія як одна з форм музейної педагогіки // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 78-83.

Удовиченко І.В. Музейна педагогіка: теорія і практика: науково-методичний посібник / І.В.Удовиченко. – К.:Логос, Національний музей історії України, 2017. – 72с.
Халіль І. С., Коганов С. Ю. Методика проведення інтерактивних заходів на прикладі екскурсії-квесту «І.С.Мазепа та Києво-Печерська лавра» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.83-85.
Ярошенко Ю. О. Музеї при навчальних закладах у музейній мережі Полтавщини // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.85-88.