Матеріали конференцій, семінарів

Методологічний семінар відділу історії України ХІХ — початку ХХ ст.

Відділ історії України ХІХ – початку ХХ століття Інституту історії України НАН України відновлює практику проведення методологічних семінарів. Методологічний семінар – це інтелектуальний майданчик відділу історії України ХІХ – початку ХХ століття Інституту історії України НАН України, де вільно обговорюються актуальні питання історії суспільної думки, розвитку соціально-економічних процесів, громадських рухів, які зумовили трансформацію суспільства. Цьогорічний […]

Міжнародна наукова конференція «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи»

Наприкінці вересня 2018 року кафедра археології та етнології України Факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечниковапроводить Міжнародну наукову конференцію«Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи»,присвячену 25-річчю кафедри. В рамках конференції відбудуться також:науково-практичний семінар «Археологічний й етнографічний туризм та музейництво: сучасні виклики та перспективи розвитку»та круглий стіл «Матеріальна та нематеріальна культурна спадщина […]

«Персоналістичний вимір історії Черкащини»

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Першої обласної історико-краєзнавчої конференції «Персоналістичний вимір історії Черкащини», присвяченої 80-річчю з дня народження доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника освіти УкраїниМиколиБушина, яку проводить кафедра історії України та суспільних дисциплін Черкаського державного технологічного університету. Мета конференції полягає в теоретичному узагальненні персоналістичного виміру історії Черкащини, висвітлення внеску окремих особистостей у розвиток […]

Науково-краєзнавча конференція «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2018»

Бахмутський краєзнавчий музей запрошує до участі у Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2018», яка відбудеться 27-28 лютого 2018 року в приміщенні КЗК«Бахмутський краєзнавчий музей». Напрями роботи конференції: історична регіоналістика в структурі сучасного історичного знання; бахмутський край з найдавніших часів до кінця ХІХ ст.; регіональна історія в контексті державотворчих процесів ХХ – початку […]

«Музей – платформа суспільного діалогу»

Львівський історичний музей запрошує взяти участь у науковій конференції «Музей – платформа суспільного діалогу» до 125-річчя заснування Музею. Конференція відбудеться 5 жовтня 2018 року. Конференція має на меті об’єднати зусилля музейників у висвітленні найактуальніших проблем музеєзнавства, музейного менеджменту, вивченні історії фондових колекцій,  розробці нових напрямів науково-дослідної, науково-експозиційної та науково-освітньої роботи. До розгляду пропонуються питання: діячі […]

Всеукраїнський науковий семінар «Проблеми краєзнавства, музеєзнавства та пам’яткознавства України»

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 20 квітня 2018 року проводить Всеукраїнський науковий семінар «Проблеми краєзнавства, музеєзнавства та пам’яткознавства України», присвячений 100-літтю історичної науки та освіти в ДНУ ім. Олеся Гончара.Робота семінару планується за такими напрямами:теоретичні та прикладні аспекти історичного краєзнавства;науковий статус та перспективи розвитку музеології;

IX Луньовські читання «Проблеми музейної освіти в Україні»

30 березня 2018 року на базі Харківського національного університету імені В. Каразіна пройдуть IX ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ на тему «Проблеми музейної освіти в Україні». Плануються наступні напрями роботи: питання підготовки та перепідготовки музейних кадрів, стан і проблеми навчально-методичної літератури з музеєзнавства, проблеми підготовки державного стандарту зі спеціальності «музеєзнавство», видатні музеєзнавці-педагоги та актуальні питання музейної освіти.

Круглий стіл «100 років по Крутах: війна за ідентичність»

25 січня 201 року , у переддень 100-ї річниці Бою під Крутами в Національному музеї історії України відбудеться круглий стіл «100 років по Крутах: війна за ідентичність», який відкриє програму публічних обговорень «Молодь. Музей. Громадянське суспільство», присвячених ролі молоді в революційних і постреволюційних перетвореннях, можливості взаємодії держави

ІІ Міжнародна наукова культурологічна конференція «Управління культурними проектами і креативна індустрія»

Кафедра культурології факультету філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова запрошує взяти участь у ІІІ Міжнародній науковій культурологічній конференції «Управління культурними проектами і креативна індустрія», яка відбудеться 2 березня 2018 р. За результатами конференції буде видано збірник конференції «Культурологічний альманах».

Міжсекторальний круглий стіл «Європейський рік культурної спадщини»

Національне Бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні та Європейська асоціація з інтерпретації спадщини запрошують Вас взяти участь у Міжсекторальному круглому столі, присвяченому впровадженню Європейського року культурної спадщини в Україні. Захід проходить за підтримки міжнародної асоціації інтерпретаторів спадщини Interpret Europe.